Budapest.                                                                      19. előadás.*

Herzog lovardája

Váczi-körút és alkotmány-utcza sarkán.

Hétfőn, 1883. október 22-én, esti 7 ½ órakor.

Műsor.

Hangverseny a lovarda zenekara által,

Götze karmester vezénylete alatt.

Links-Rechts, induló Neibig A.-tól.

Papageno-Polka Stasny L.-tól.

Nyitány „Lebenslust”-ból Latanntól.

I. Rész.

1. Renz Károly úr rendkívüli mutatványai nyergeletlen lovon.

2. Jelenet, előadja Price A., bohócz.

3. Osman pasa, arab aranybarna csődör, szabadon tanítva, elővezeti Herzog igazgató úr.

4. Miss Elisa Perks kitűnő ugrásai és pirouettejei vágtató lovon.

5. Zenészeti jelenet, előadja a 3 Almasio testvér.

6. Mr. Fredy Hummerston utólérhetetlen galopp-voltigei lovon.

7. Goldlack, vadász, ugró-ló, lovagolja Stark Teréz k.a.

8. Miss Hariet, a sodronykötél-királynő fellépte, rendkívüli jongleurmutatványaival a sodronykötelen.

10 percz szünet.

Fiametta, polka mazurka, Rab W.-től

II. Rész

9. Miss Rosa, Mist. Henry és a kis Tomi föltűnést keltő testgyakorlatai a légben. Ismeretesek „az új világ csillagai” név alatt. Záradékul: mindhárman egy itt még nem látott óriási ugrással a tornakészülék legvégső csúcsáról a kifeszített hálóba, fognak kitűnni.

10.  Albatros és Negus, két trakhén csődör, szabadon tanítva és egyidejűleg elővezeti Herzog igazgató úr. Végül: A hinta, előadja a két csődör Albatros és Negus.

11.  Miss Ada nagyszerű és csodálatra méltó gyakorlatai nyergeletlen lovon.

12.  A fogorvos. Komikus jelenet, előadják Pool és Duany bohóczok.

13.  A kettős nagy iskola, lovagolja Herzog igazgató úr és neje, Beldemonio és Nem-Aly iskolalovakon.

14.  Az angol jockey, előadja nyergeletlen lovon Roberts Róbert úr, ki a lovartér közepéből ugrik a vágtató ló hátára, és egy lábán áll meg.

15.  Az ellenlábasok, Leon tanár úr által előadva.

16.  Contre danse française, lovagolja 9 úr fényes rococo-öltözetben.


A tagoknak betegsége esetén fentartja az igazgatóság magának azon jogot, hogy a műsor egyes számait megváltoztassa.

Az istállók megtekintése csak páholy- vagy zártszékkel bíró látogatóknak van megengedve.

Ellenőrzés végett kérjük a jegy egyik részét megtartani, valamint a szünet alkalmával való kimenetelnél a jegyszedőtől térti-jegyet kérni.

A jegyek csak azon előadáshoz érvényesek, a melyhez váltattak.

Dohányzás, valamint kutyákat magával hozni, szigorúan tiltva van.

Holnap, kedden 1883. Október 23-án, esti 7 ½ órakor:

Rendkívüli előadás

teljesen új műsorozattal.

Másodszor: Új! Miss Rosa, Mist. Henry és a kis Tomi föltűnést keltő testgyakorlatai a légben. Ismeretesek „az új világ csillagai” név alatt. Záradékul: mindhárman egy itt még nem látott óriási ugrással a tornakészülék legvégső csúcsáról a kifeszített hálóba, fognak kitűnni.

Először: A négy akrobata, előadja Leon tanár úr, Mr. Eugen, Mr. Henry és a kis Tomi.

Először: Az ugró-utazóiskola, előadja „Felix” és „Ben-Said” ugró-lovakon Stark Teréz kisasszony.

Az akadémiai voltige, vagy: nagy versenyugrás, előadja az egész férfiszemélyzet. Végül: Az óriási ugrás 9 lovon át Roberts Róbert úr által.

Fantasia-négyes, lovagolja 4 nő és 4 úr fényes díszöltözetben.

Petersdrup, arab barna csődör, mint apportáló ló szabadon tanítva, elővezeti Herzog igazgató úr.

------------------------------------------------------------------------

*Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár