Wulff Ede Lovarda.[i]

Ma hétfőn, aug. hó 24-én 7 ½ órakor nagy előadás.

7-7 ½ óráig a Circus-zenekar hangversenye Schmeling Márton karmester úr vezénylete alatt.

Műsor.

1. rész:

1. Római játékok, előadva Victor úr által.
2. Charles és Louis fivérek bámulatos egyensúly-mutatványaikban szabadon álló lajtorján.
3. Ali Baba, lengyel tigriscsődör, szabadon elővezetve Miss Maude Francisco által.
4. Pas de Baguette lovon, előadva Miss Mártha által.
5. Little-Fred bohócz nemzetközi állatseregletével.
6. 8 arab fehércsődör, egy egészen új módszer szerint szabadon idomítva és elővezetve Wulff Ede igazgató által.
7. Mr. Victor Bedini amerikai jockey.
8. Mr. Cashmore kómikus jelenete.
9. Abdallah, török csődör, szabadon idomítva és elővezetve Wulff Ede igazg. Által. 10. Komikus zenés jelenet, előadva az 5 Peretz testvér által.

10 percz szünet

2. rész:

11.  XV. Lajos egy udvari ünnepélye Versaillesben.

Nagy kiállításos látványosság, 1 felvonás és 15 képben, előadja 300 személy a czirkusz teljes lóállományának igénybevételével és az egész, 50 hölgy és 50 férfiből álló balett-kar. Rendezte és színre alkalmazta Wulff Ede igazgató. A tánczokat rendezte Signor G. Pastorini balettmester. A zenét szerzé Schmeling Márton karmester. Egészen új, rendkívül szép kiállítási és világítási hatások. Baruch Hugó és Tsa berlini czég műterméből. Ezen nagyszerű alkotásnak művészies kidolgozása, minden legkisebb részletében Wulff Ede igazgató eszméje szerint történt.

Holnap, kedden este 7 ½ órakor nagy előadás.

Az igazgatóság fentartja magának a jogot a műsor egyes számait megváltoztatni.

Jegyek valamennyi helyekre előre válthatók Kertész Lujza szivartőzsdéjében, Szervita-tér. Jegyek csakis azon előadásra érvényesek, a melyre váltattak.

A műsor ára 10 kr. B.m.h. – Pannonia nyomda Budapest Rombach-utcza 8.


[i] Illusztrált, magyar-német nyelvű plakát [1896] OSzK Színháztörténet Tár „Vidék” [!] alá besoroltan