West-Sooby Anna: Az ún. Lila könyv

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1998-ban adta ki Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Táncművészetről szóló kötetét,* melynek ismertetését azért tartjuk időszerűnek, mert a McTEKA a közeljövőben kezdeményezni fogja a vonatkozó, 27/1998 MKM rendelet módosítását, és ugyanakkor kérelmezni egy kísérleti program beindításának lehetőségét. Ehhez el kell készíteni az artistaművészetre vonatkozó direktívát is, és abban a reményben tárjuk a nyilvánosság elé a jelen ismertetést, hogy a szakmai és a külső érdeklődők egyaránt megtehessék észrevételeiket a készülő munkánk segítéséhez.

Az alapfokú művészetoktatásról szóló rendelet fő részei külön-külön szabályozzák az egyes művészeti ágakban indítandó képzéseket („[1.] a zeneművészet, [2.] táncművészet, [3.] képző- és iparművészet, valamint [4.] a színművészet, a bábművészet” területén), és ennek megfelelően négy kötetben jelentek meg a követelményeket és tantervi programokat tartalmazó útmutatók. Természetesként adódik, hogy számunkra a mintát a táncművészet szolgáltatja, egyrészt az elméleti és metodikai egybeesések, másrészt az intézményi és informális kapcsolati párhuzamok miatt.

Az általában csak Lila könyvként emlegetett kötet kétszer öt részre tagolódik. A teljes táncművészeti ágra vonatkozó speciális szabályozáson belül található fejezetekben fejtik ki az alábbi tudnivalókat: 1.) az oktatás célrendszere és funkciói; 2.) az általános fejlesztési követelmények; 3.) a képzés struktúrája, tanszakai, 4.) a szakmai alkalmassági vizsgálat; 5.) az értékelés. Ezt az általános részt követi az egyes tanszakokra vonatkozó részletes ismertetés: 1.) a célok és feladatok, 2.) a tantárgyak és azok óraszámai, 3,) a tantárgyaknak a programban elfoglalt helye, 4.) a követelmények az előképző, az alapfok és a továbbképző évfolyamait követően, 5.) a tananyag.

Azt lehet mondani, hogy az általános rész szinte teljes egészében átemelhető az artistaművészeti képzés direktívájába, mivel mindkét művészeti ág hasonló tanulói kompetenciákat fejleszt, mindkét esetben legnagyobbrészt a mozgásos tanulás áll a középpontban. Elég itt egyetlen, a program általános követelményeit szabályozó példát kiemelni:

Fejlessze

  • a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját,
  • testi-lelki állóképességét,
  • kapcsolatteremtő képességét.

Neveljen

  • egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat,
  • a táncművészetet értő közönséget,
  • táncot szerető fiatalokat.

Készítsen fel

  • a szakirányú továbbtanulásra.”

Ezek azok a részek, amelyeket egyetlen szó, a „tánc” megváltoztatásával egészen nyugodtan át lehet ültetni a mi területünkre is. Ebből következik, hogy az általunk összeállított alapfokú artistaművészeti tanterv sok mindenben hasonlítani fog a táncművészetiéhez, az alapvető különbség a tananyag tartalmánál mutatkozik meg.

Itt nemcsak arról van szó, hogy másféle tréningen kell részt venniük a tanulóknak, hanem arról is, hogy metodikailag sokkal szerteágazóbb, kevésbé szabályozott tananyagról van szó. A Vaganova-féle klasszikus balett-oktatási módszer, illetve a különböző jazz-technikák nagyrészt szigorúan felépített rendszert alkotnak, az artistatrükkök esetében erről nem lehet beszélni.

Távolabbi terveink szerint négy tanszakon indulhatna majd az alapfokú artistaképzés (akrobatika, függőszer, bohóc és ügyesség/zsonglőr), az utóbbival kezdeményezzük a kísérleti program elindítását egy 12 évfolyamos budapesti iskolában. Az akrobatika- és függőszer-oktatás alapozásánál természetesen a tornasport edzésprogramjaiból sok mindent át lehet venni, illetve részben igaz ez az egyensúly-fejlesztés területén is, de a produkciók elkészítése az egyéni invenciók szerint történik.

A legáltalánosabb adatokat illetően a Lila könyv mintájára mi is 12 évfolyamban gondolkozunk (az általános és középiskola valamennyi osztályában), heti 2-6 tanítási órával. Az érdeklődők az alábbi két táblázat egybevetésével, ízelítőt kaphatnak a társastánc, illetve a tervezett egyensúly/zsonglőr tanszak tantárgyfelosztását illető hasonlóságokról és különbségekről.

Tantárgyak és azok óraszámai a Lila könyvben a Társastánc tanszakon

ÉVFOLYAMOK

ELŐKÉPZŐ

ALAPFOK

TOVÁBBKÉPZŐ

Tantárgyak

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Társastánc

 

 

4

3

3

3

2-3

3

2-3

2-3

3

3

Gyermektánc

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasszikus balett

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Történelmi t.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Viselkedéskultúra

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tánctörténet

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Szabadon választható tantárgy

 

 

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

Összesen

2

2

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Tantárgyak és azok óraszámai a tervezett artistaművészeti kísérletben

 

Évfolyamok

 

ELŐKÉPZŐ

ALAPFOK

TOVÁBBKÉPZŐ

TANTÁRGY

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Akrobatika

 

 

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Függőszer

 

 

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Egyensúly- zsonglőr

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

Tánc

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cirkusztörténet

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Szabadon választható tantárgy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Kötelezően választható tantárgy

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Összesen

2

2

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ROMI-SULI Könyvkiadó, 1998