Ára 10 kr.

Budapest. 10-dik előadás.

Sidoli Lovarda

Ma, hétfőn, július 9-én, este 8 órakor

Nagy előadás

Műsor:

  1. „Galopp-voltige”, nyergeletlen lovon előadja Panaite Riza úr.
  2. A legkisebb parforce- és grotesk-lovar Sidoli Ferenc jeles kifejtéseiben nyereg nélküli lovon.
  3. Emir és Oscar, két előnyösen idomított csődör, elővezeti Sidoli igazgató úr.
  4. Japán mutatványok, előadva Benedetti úr által.
  5. Bukfencek előre és hátra, végezve a nagy alagút ugrással, előadja nyergeletlen lovon a merész ifjú Sidoli Cäsar.
  6. „Sultan”, csődör szabadon idomítva, elővezeti Sidoli úr.
  7. Komikus jelenet, előadja Otto, bohócz úr.
  8. Norma, arab csődör minden menetben lovagolja Sidoli Medea kisasszony.
  9. Miss Ella, kitűnő parforce és grotesklovarnő tánczléptei, testtartása és tempóugrásaiban különböző tárgyakon át lóháton és galoppban.

10.  Ikariai játék, előadja Benedetti család.

11.  Nagy mutatványok a két ázsiai óriási elefánt Adela és Gemona által, melyek 6 lábnál magasabbak, a nagyrabecsült közönséget meg fogják lepni mutatványaikkal; elővezeti Humpfreys W. E. úr.

10 percz szünet.

Végül:

Hamupipőke

Nagy fantasztikus némajáték, előadva nyolczvan 10-12 éves gyermek által.

A megjelenő hírneves egyének nevei.

Az ünnepély herczege udvarmesterével. – India királya. – Schlick. – Garibaldi. – Németország császára. – Az ország két nemese. – Mac Mahon. – Radeczky. – Szultán. – Az ország két nemese. – Bismarck. – Görögország. – Az ország két nemese. – Victor Emanuel, Olaszország királya. – Oroszország császára. – Az ország két nemese. – John Bull. – Julius Caesar, római császár. – Az ország két nemese. – Öreg Fritz. – I. Károly, romániai király. – I. Napóleon. – Umbert, Olaszország királya. – *** király. – A hamupipőke incognitóban 4 szolgával. – Szolgák és kíséret.

A belépő egyének az őket illető nemzeti néphymnussal villanyvilágítás mellett fogadtatnak.

A szünetközök a társulat bohóczai által töltetnek ki.

Az igazgatóság fenntartja magának ama jogot, hogy nagy- előre nem látott akadályok esetén a műsort megváltoztathatja.

Kedden 1883. július 10-én:

Visszavonhatatlan búcsú-előadás.

Ferroni Alfréd és Ervin

általánosan kedvelt testgyakorló fivérek jutalomjátéka.

Először: A búvárugrás a lovarda egész magasságából, előadva a jutalomjátékos Ferroni Ervin által.

Végül utolszor:

Hamupipőke