Ma Kedden Július 15-kén nagy rendkívüli előadás, 100 műmutatványból álló dísz- kettős és jutalom előadás a közkedvességű csikós és postalovaglónő Klára k.a. a szentpétervári cs. circus volt tagja javára. – És első fölléptök a három újonnan szerződött tag u. m. a két afrikai művésznők Misalber Albertina, Theofilia kisasszonyok és a kitűnő bohócz Rencz féle lovarda volt tagja Bécsből Paspaschil.

Első Magyar Nemzeti Műlovarda.

Tulajdonos és igazgató Dupszky Ferencz.

Az újonnan épített és fényesen díszített lovardakörben

Déés Kedden Július hó 15-dik napján 1873.

Az Európa szálloda udvarán.

Nagyszerű előadás

a magasabb műlovaglás, lóidomítás, testgyakorlat, kötéltáncz és némajátékban, gazdag s változatos műsorozattal. A közkedvességű csikós- és posta-lovaglónő Klára k. a. a szentpétervári cs. circus volt tagja javára.

Válogatott lovaglási- és testgyakorlati mutatványok előrebocsátása után, záradékul, itt először:

„A veres óriás, vagy Rübezahl a hegyi-rém.”

Regényes nagy varázs-némajáték 2 szakaszban, 6 képlet- és egy zár csoportozattal, fényes tűzijáték mellett, előadva 35 tag által 12 idomított lóval.

  1. kép. A lóvaglók vigadása és medvevadászat.
  2. kép. Schreckenstein herczegnek Adalberta herczegnőveli eljegyzése.
  3. kép. Éjjeli jelenet a herczeg és herczegnő elszállásolásánál Illarius remeténél Rübezahl bérczei között.
  4. kép. Adalberta elrablása a pokol szellemei által.
  5. kép. Rübezahl ünnepélyes bevonulása, kisérve társai s a szellemek által.
  6. kép. Schreckenstein herczeg és követőinek viadala a szellemekkel. Rübezahl meggyilkolása és Adalberta herczegnő megszabadítása.

Záradékul görög-tűzfénynyel.

Az első jelenet Schreckenstein herczeg palota kertjében, a második Rübezahl bérczei között 1306-ban történik.

Az előadás szüneteiben a t. cz. közönséget 6 bohócz fogja mulattatni.

Nagyérdemű közönség! Eddigi működésünk iránt tanúsított szíves jóakaratú figyelme folytán bizalommal kérjük föl, a mai jutalomelőadásra minél nagyobb számbani becses látogatását, azon biztosítás mellett, hogy művésztársainkkal együtt, ezen előadást a legfényesebben fogjuk kiállítani. Teljes tisztelettel: Klára K. jutalmazandó.

Helyárak: Számzotthely 1 frt Második sor 80 kr. Harmadik- és negyedik sor 50 kr. Karzat vagy állóhely 20 kr. Gyermekek 10 éven alól szülőik kíséretében 1-ső és 2-dik helyen felét fizetik. Katonajegy a karzatra közlegények részére 10 kr.

Jegyek előre válthatók délután 3-6 óráig a színköri pénztárnál s minden jegy csak azon előadásra használható, melyre váltattak.

Pénztár nyitás 7 és fél órakor. – Kezdete 8 órakor.

Holnap Szerdán 16-kán Nagy dísz- és Jutalom-előadás a közkedvességű kis műlovar Dupszky Ferencz javára.