Becker tanár második nagy előadása.

A színpad itt soha nem látott teljes új díszletekkel felszerelése és kivilágítása mellett, az e szakban legújabban feltalált s bámulatra ragadó készletekkel.

Székes-fehérvári Színház.

Pénteken, 1886, april 2-án:

Második nagy képzeleti, bűvészeti, magikai és antispiritistai

Díszelőadás

az egész Európában előnyösen ismert s Magyarország minden nagyobb városában a legnagyobb tetszést aratott

Rendkívüli új műsor                 Becker tanár              Rendkívüli új műsor

Először! Egy antispiritista ülés. Nagyszerű!

A spiritismus titkainak fölfedezése és a láthatatlan mediumok az amerikai sátorban, v. a maguktól játszó és repülő hangszerek. A legújabb amerikai atispiritista Ketifox után, ki jelenleg előadásaival ott nagy feltűnést kelt: az előadás négy szakaszból áll, melyek műsorát a bűvész világból magasabb bűvészet, csalódás, képzelődés, magnetizmus, […]zmus mutatványok, valamint a legjobb találmányok képezik.

Műsor:

Első szakasz: Egyveleg a legmeglepőbb mutatványokból, a magasabb bűvészet, ábránd és csalódások világából, melyeket Becker tanár őfelsége a perzsa sah palotájában Teheránban 1881. évben rendezett, és melyekért neki ő felsége által az oroszlán- és naprendjel adományoztatott.

Bűvészeti és képzeleti egyveleg.

Második szakasz:

 1. Négy kártyamutatvány vagy a villanyos csillag.
 2. Egy ámítás a bűvészvilágból. Igen meglepő.
 3. A meglepő levegőrepülés. Eredeti.
 4. A bűvölő tárgyak, vagy a bűvös parancs.
 5. Itt, ott, mindenütt és sehol.

10 perc szünet

Harmadik szakasz:

 1. A gyorsaság diadala. Új, eredeti.
 2. A víz megjelenése a levegőben.
 3. Rejtélyes titok. Eredeti. Becker.
 4. Hatásos meglepetések. Eredeti.
 5. Nagyhatású zárjelenet. Nagyon érdekes mutatvány.
 6. E szakasz befejezéséül:

A gyorsaság győzelme

Nagy meglepő mutatvány a jelenkorból.

Negyedik szakasz:

A megkötözött médium. Egy spiritista ülés, vagy: Becker a közönség által megkötözve.

Myster Focks és Kocks antispiritisták mutatványai és azok magyarázata.

A színpadon egy közönséges üres vászonsátor áll, melyen kezdetben több közönséges hangszer fekszik. – Becker tanár felkér néhány urat a közönség közül, hogy a színpadra lépve, a színpad, a sátor és fapad egyszerűségéről maguknak meggyőződést szerezzenek.

A padon fekvő hangszerek a közönség által a sátorban felemelhetők és megvizsgálhatók. A padba a közönség által megvizsgált erős vascsavarok erősíttetnek, mire a pad még egy lánczczal fog a padlóhoz lánczoltatni.

Ezután Becker a közönség által, mely a színpadon maradhat, erős kötelekkel fog a padhoz köttetni, mire a színpadon lévő közönség néhány lépésnyire a sátorból visszahúzódik. Most a sátor függönye leereszkedik és a hangszerek megszólalnak, trombita harsog, a tamburin üt,  a harmónium játszik, a harangok zúgnak, a pisztoly eldördül. Ezután megnyílik a sátor függönye, a közönség belép, és Becker mint azelőtt, most is megkötözve ül a spiritista padon.

A lárma erre még nagyobb lesz, az érdeklődés fokozódik, mire a sátor függönye leereszkedik.  A hangszerek a függönyök nyílásán át kirepülnek, utoljára Becker frakkja is, erre hirtelen megnyílik a függöny és Becker még mindig megkötve ül a padon.

Utolsó meglepő mutatványul Becker szabadon kilép a sátorból. Most ismét megvizsgálható a sátor belseje a közönség által és minden az előbbi állapotban fog találtatni.

Ezen mutatvány, – mely mindenütt a legnagyobb meglepetést idézi elő, nem téveszthető össze az eddig „spiritistikai kísérletek” czím alatt előadottakkal.

Az előadás befejezéseul itt először:

A mysterikus asztalforgatás, vagy: A színpadon tánczolni kénytelen közönség.

Becker tanár a közönségnek egy nagy egyszerű, kerek asztalt mutat, azután felkér a közönségből 5, 7 vagy 9 személyt, lehetőleg barnát,  hogy a színpadon az asztal körül helyezkedjenek el és a kezeket az asztalra tegyék fel, úgy, hogy ezekből köröskörül egy láncz képződjék; a személyek által az asztalra gyakorolt delejes erő következtében ez néhány percz alatt elkezd a körben jobbra és balra forogni, – mely forgás mindinkább fokozódik, úgy, hogy a közönség végre az akarata ellenére tánczra kerekedik és a zenekar által játszandó Polkát járja.

Ezen érdekes komikus mutatvány a közönséget a legnagyobb humorba hozza és az egész teremben vidámságot kelt.

Helyárak csak mint rendesen.

A t. Idénybérlőkhöz. A minden előadásra bérelt idénybérlők jogai ezen bűvészeti előadásokra is érvényesek. Jegyeket előre válthatni d. e. 9-től 12-ig, d. u. 2-től 5-ig és este 6 órától kezdve a színházi pénztárnál.

Kezdete 7 ½ vége 10 órakor.