Tartalomjegyzék [részletes]

Előszó

1. Bevezetés                                                                9

1.1. Tudományos szükséglet                                       9

1.2. Politikai tisztesség                                              10

1.3. A cirkuszkutatás                                                 11

1.3.1. A kutatóhelyek                                                13

1.3.2. Az előzmények                                                14

1.3.3. Magyar nyelvű feldolgozások                         16

1.3.4. Primer források                                                17

1.3.4.1. Plakátok és műsorfüzetek                             17

1.3.4.2. Fényképanyag, videofelvételek                    17

1.3.4.3. Szaksajtó                                                       18

1.3.4.4. Szakdolgozatok                                             18

1.3.4.5. Orális archívum                                             18

1.3.5. A külföldi irodalom                                          18

1.4. Az egyes tudományterületek adalékai                 19

1.4.1. Történettudomány                                             20

1.4.2. Általános társadalomelméleti munkák,

művészetfilozófia, esztétika                                       23

1.4.3. Szociológia                                                       25

1.4.4. Pszichológia                                                     27

2. A kutatás tárgyának körülhatárolása                      31

2.1. Határterületek                                                     32

2.1.1. Mutatványosok                                                34

2.1.2. Kiállítások                                                       37

2.1.3. A mozi                                                             38

2.1.4. A sport                                                             40

2.1.4.1. A lósport                                                       41

2.1.4.2. Birkózás                                                        46

2.1.5. A menazséria                                                   47

2.1.6. A budapesti állatkert                                       48

2.1.7. A színház                                                        51

2.1.8. Varieté, orpheum                                            53

3. A századforduló cirkusza                                     56

3.1. Jogi szabályozás                                                56

3.1.1. Helyhatósági engedélyezés                            56

3.1.2. Rendőrhatósági engedélyezés                        59

3.2. A szervezeti élet                                               60

3.3. Az állandó cirkuszok                                        63

3.3.1. A Koller cirkusz                                            64

3.3.2. Barokaldi Néparéna                                      67

3.3.3. Az állatkerti állandó cirkusz                         71

3.3.3.1. A Wulff-korszak                                        73

3.3.3.2. Beketow-korszak                                       77

3.3.3.2.1. Az épület                                                80

3.3.3.2.2. A bérleti viszony                                    81

3.4. Az utazócirkuszok                                          83

3.4.1. Az ország cirkuszi ellátottsága                    83

3.4.2. A nagycirkuszok                                         87

3.4.2.1. A Barnum and Bailey                              87

3.4.2.2. Buffalo Bill's Wild West                          89

3.4.2.3. Charles Krone                                          90

3.4.2.4. A Villand cirkusz                                     92

3.4.3. A kisebb cirkuszok                                     92

4. A cirkuszi előadás kódja                                  98

4.1. A cirkuszműsorok a századfordulón             98

4.2. "Cirkusz": a mindennapi szóhasználat       104

4.2.1. Történeti kitérő                                        111

4.3. A művészek cirkusz-képéről                      113

4.3.1. Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész

önarcképe                                                           114

4.3.1.1. Határelmosás                                         116

4.3.1.2. Cirkuszi események                              116

4.3.1.3. A bohóc átszellemültsége                     117

4.4. Kommunikációelmélet                               119

4.4.1. Divatjelenség                                           120

4.4.2. Bouissac                                                   122

4.4.2.1. Circus and Culture                                124

4.4.3. Szubkódok                                               132

4.4.3.1. Nyelvi üzenetek                                    132

4.4.3.1.1. A plakátok                                         132

4.4.3.1.2. A műsorlapok                                    135

4.4.3.1.3. A műsorfüzetek                                 137

4.4.3.1.4. Műsorcímek                                       139

4.4.3.1.5. Verbális közlések                               139

4.4.3.1.6. A szaknyelv                                       142

4.4.3.2. A kosztüm                                            143

4.4.3.3. A rekvizit                                             146

4.4.3.4. A zene                                                  149

4.4.3.5. A világítás                                            150

4.4.3.6. A trükk                                                 150

4.4.3.7. A nonverbális kommunikáció              155

4.4.3.7.1. Mimikai kommunikáció                    158

4.4.3.7.2. Kommunikáció a tekintet révén        160

4.4.3.7.3. Mozgásos kommunikációs csatornák 161

4.5. A magyar specialitások                              162

4.5.1. Lovas produkciók                                   164

4.5.2. Ugródeszka csoport                                 164

4.5.3. E produkció szubkódjai                           165

5. Záradékul: az életforma                                 168

5.1. A szocializáció                                            169

5.2. A család                                                      170

5.3. Munka                                                         172

5.4. Utazás                                                          172

6. Epilógus: az újcirkusz                                    174

7. Függelék                                                         179

7.1. A Beketow cirkusz leltára 179

7.2. Kivonat Beketow bérleti szerződéséből 181

7.3. A legnagyobb cirkuszok főbb adatai 183

7.4. Circus Wulff: Az elrabolt menyasszony 185

7.5. Jancsi bohóc műsora. Kuplék 190

7.5.1. Mit szeretek én...! 190

7.5.2. Olasz ballada 191

7.5.3. Sír a kislány 192

7.5.4. Nem bánom én... 193

7.5.5. Megy a gőzös!... 194

7.5.6. A peches Jancsi 195

7.5.7. Mindent pótolok én 196

7.5.8. Miért van minden úgy!!! 197

7.5.9. A bús Pierrot dala 197

7.5.10. Mikor lesz béke? 198

7.6. Szakkifejezések 199

7.7. Kiegészítés az IAR útirányokhoz 206

7.8. Források, irodalom és rövidítések jegyzéke 212

7.8.1. Források 212

7.8.2. Bibliográfiák 213

7.8.3. Lexikonok 213

7.8.4. Szaksajtó 213

7.8.5. Egyéb cikkek 213

7.8.6. Irodalom 214