CIRCUS IGAZGATÓ ERNEST LODI*

Lódi Ernő Keleti Lovardája

Csak néhány előadás – 28 tag, 24 ló, és 2 teve.

Marczaliban, a Simonics-féle vendéglő udvarában ma este 1901. május hó 19-én

NAGY MEGNYITÓ ELŐADÁST

tart a legjobb műlovaglás, lóidomítás, tréfás jelenetek lovon. Jokey-lovaglás és magas iskola, testgyakorlat és erőművészet köréből.

Az előadás 12 válogatott számból áll.

Szünetek alatt a bolondos AUGUST és a magyar bohoczok fogják a n.é. közönséget mulattatni.

Az előadás záradékául nagy mulattató némajáték e czim alatt:

A pajkos iskolás gyerekek

Helyárak: I-ső hely 1 kor., II-ik hely 80 fil., III-ik hely 60 fil., Karzat 30 fil.

Pénztárnyitás este 7 órakor: Kezdete 8 órakor.

Holnap hétfőn Nagy előadás új műsorral.

Vasár- és ünnepnap 2 előadás.

A lovarda vizmentes ponyvával van befödve. – Az előadáson saját zenekarom működik. – Rossz idő esetén az előadás másnapra halasztatik.

Legfőbb törekvésem oda irányul, hogy a n.é. közönséget a mai kornak megfelelő előadásokkal mulattassam. Kegyes pártfogásáért esedezve, maradtam kiváló tisztelettel:

Lódi Ernő

igazgató.

A lovardába kutyával tilos a bemenet.

-------------------------------------------

* Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár