Nemzeti szinház*

Mult héten csupa büvészetböl álltak a nemzeti szinház elöadásai. Egy franczia büvész mutogatta szemfényvesztéseit a szinpadon. Meg kell neki engedni, hogy ügyessége sok, azonban mi, kik szeretjük az emberi dolgokat természetfölöttieknek tartani, kénytelenek vagyunk itt is elöállni a kritikával s a mit még senki sem tett elöttünk, magyarázatokat adni a büvészethez.

Mutatványainak egy vége a gyors elcseréléseken és eldugásokon alapul, más része chemiai és mechanichai készletek hozzájárultán. Első esetben ügyessége, másikban ötletei bámulhatók.

A kimosott és elégetett zsebkendők két különféle tárgy és nem ugyanazok, a miket ő később vissza ad. A szinpad alja egészen üres, ennélfogva az üreslábu asztalokon keresztül minden csere megtörténhetik.

A háttérben levő asztal le van függönyözve, s annak egész lapja számtalan helyen kinyilik, midön a kalapban terem a tengeri nyul, akkor az asztal alol dugják azt bele, midön ugyanaz kétfelé hasitva, két nyúl lesz belöle, akkor a másikat a letett karja alatt dugják fel az asztalból, oda tünik el a galamb is, mellyet látszólag a gyertyánál eléget. A sok körülrakott gyertya még jobban gátolja a nézőket a cserék észrevételében.

A pohárban tánczoló tallérkára vékony selyemszál van ragasztva viasznál fogva. Egy darab e viaszból még akkor is rajta volt a talléron, midön az tulajdonosához visszakerült. A kártyák megismerését mások is tudják.

Az összerakott és szétszedett rézkarikák közül az a hat, a mit a közönség kezébe ad, ép, de a többinek nyitja van, s csak a gyorsaság bámulandó, mellyel azokat össze tudja illeszteni, a nélkül, hogy tenyerében a nyilást észrevennék.

A büvös vacsoránál a felakasztott üstnek kettös fenek van. A büvész sárgarépát és káposztalevelet hány bele s az után a káposzta helyett tengeri nyulakat szed ki belöle. Igen természetes, mert a tengeri nyulak megették a káposztát.

A magnetizálás mutatványa igen természetes tünemény s azt bajos volna tagadni.

A számtalan lapda, miket szemeink elött gömbölyget, összenyomott rugannyal van tele, melly a dörzsölés által lassankint gömbölyüvé válik.

Az egy lapos tokból kiszedett tárgyak mind ugy vannak elkészitve, hogy rugók által összehajthatók, és ismét felállithatók legyenek.

A különféle borokat töltögető üveg rejtett csövekkel van ellátva.

A hirtelen felforralásnak vannak chemiai módszerei.

Mikor a középsö asztalról leveszi a függönyt, már akkor az alatta rejtező segéd eltünt a sülyesztö alatt, s akkor rendesen végzödik a mutatvány s a függöny legördül.

Maguk a büvészek is azt szokták mondani: gyorsaság nem boszorkányság.

Egy amerikai büvész épen azt cselekedte, hogy elöadásai végén mindent megmagyarázott a közönségnek. És ez által kétszeres erövel vonta mutatványaira a nézőket.

 * Vasárnapi Ujság I. évf. 1. sz. 1854. márczius 5.