MAE Meghívó*

Erről is, arról is…

Barokaldi József igazgató. A magyar artistavilág egyik kimagasló tagja volt Barokaldi József, kinek elhunytáról az egész magyar sajtó osztatlan részvéttel emlékezett meg. Mi Barokaldi Józsefben nemcsak az artistáknak igazszívű szószólóját siratjuk meg, ki élete végéig rendíthetetlen harcosa volt eszméinknek, hanem az artista-kultúra egyik legkiválóbb zászlóvivőjét, aki mindig – még a legnagyobb áldozatok árán is – arra törekedett, hogy az artistaság ne süllyedjen kóklerséggé, ne legyen csepűrágóvá. Szilárd jellemű ember volt és becsületes gondolkozású, nem elégedett meg azzal, hogy hangzatos-vásári ordítozással publikumot csődített arénájába, hanem igyekezett is a közönség pártfogását hozzáértő, szakavatott artisták nívós mutatványaival meghálálni. Cirkusza, melyre nemcsak budapesti, hanem pesti emberek is emlékeznek még, érthetően, a városliget legfrekventáltabb szórakozóhelyei közé tartozott. Előadásaiban ép oly örömet talált az intelligens néző, mint a legkisebb igényű cselédleány. Barokaldi működését mindenfelé méltányolták is; a hatóságok és különböző fórumok készséggel támogatták minden tervét, széltében-hosszában tiszteletbeli állásokkal tisztelték meg és természetesen egyesületünk is sietett őt tiszteletbeli tagjává megválasztani. Barokaldi eredetileg olasz származású ember volt, és úgynevezett ligeti néven Garibaldi-nak evezték, mindazonáltal megtanulta nyelvünket, szerette a magyarokat, ahol lehetettt ezt be is bizonyította és Magyarországot második hazájának nevezte. Nyolcvanhat éves korában végelgyengülésben hunyt el. Utolsó útjára százakra menő tömeg, mindmegannyi híve és most igaz siratója kísérte el.

Temetésén a Magyarországi Artista Egyesület képviseletében ott voltak: Szabó Sándor alelnök, Baumann Károly, Palotta Frigyes, a Könyöt és Beketow cirkusz tagjai stb. Barokaldi koporsójánál a Magyarországi Artista Egyesület nevében Aczél Viktor tartotta a következő beszédet:

„A Magyarországi Artista Egyesület nevében jöttünk ravatalodhoz, hogy megilletődéssel búcsúzzunk Tőled, aki az artistapályának majdnem semmiből való megteremtésében komoly és küzdelmes működéseddel vettél részt és egyike voltál azoknak, kik nimbuszt szereztek az artistahivatásnak. Részt vettél Te is abban a nagy, lendületes munkában, amely a 40 év előtti Pestből a mai kulturált világváros variété művészetét alapította meg és nincsen Pestnek egyetlen polgára sem, aki ne ismerné és ne tisztelné nevedet, annak nevét, akiével a mi városligetünk artista-kultúrája egybeforrt. Midőn számodra, Barokaldi József, aki egyesületünknek egyik legrégibb buzgó tagja voltál, leteszem a magyar artistaság könnyes koszorú-virágjait, mindnyájunk szívéből szólok, ha azt mondom: hogy mindenkor annyi szeretettel és tisztelettel fogunk Reád gondolni, mint amennyi tiszteletet és megbecsülést szereztél Te a mi pályánknak. Barokaldi József, Isten veled!”

Barokaldi József halála alkalmából a Magyarországi Artista Egyesület az özvegynek és családjának részvétét fejezte ki.* M.A.E. I. évfolyam 1. szám 1915. február 15. A "MAGYARORSZÁGI ARTISTA EGYESÜLET" hivatalos közlönye p. 3.