Műsorozat.* Műsorozat.

Második és utolsó előadás.

Egész új műsorozattal.

Ma vasárnap, deczember 17-én az „Angol”-hoz címzett szálló nagytermében

Tautz Péter gymnasztikai czirkusz-igazgató Budapestről,

ki tagja volt Renz czirkuszának, mint magyar bohócz, továbbá Carré, Ciniselli, Hüttemann, Suhr, Derssin és Furró-féle czirkuszosoknak, társulatával előadást tart, melyben személyzete a legnagyobb testgyakorlatokban, balettekben, hangszerzenében és némajátékokban fogja magát kitüntetni.

[pecsétszerűen, ábrával:] Budapestről Tautz Péter Gymnastikai Czirkusz-igazgató

Helyárak: I-ső hely 50 kr. II-ik hely 30 kr. III-ik hely 20 kr. Katona-jegy őrmestertől lefelé és gyermek-jegy 10 kr.

Pénztárnyitás 6 órakor. Kezdete 7 órakor.

Meg vagyok győződve arról, hogy a n.é. közönség első előadásommal meg volt elégedve és így reméllem, hogy a második előadásomat is meg fogja látogatni. Kérem a n.é. közönség szíves pártfogását; az eddigiért köszönetet mondva, maradtam tisztelettel.

Tautz Péter gymnastikai czirkusz-igazgató Budapestről.

Második és utolsó előadás.

(B.I.M.) Nyomatott Demeter és Kissnél Deésen.* Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár