Keleti Lovar-Kör.*

Pesten a’ Spiegelféle háztelken, Szélutcza szegletén, az új épület irányában.

De Bach Laura Asszony Lovartársaságának, Soullier Lajos, a’ Sultán ő fensége Lovászmestere igazgatása alatt, szerencséje lészen: ma Szerdán Augusztus 19-én rendkívüli nagyszerű előadást adni, mellynek jövedelme, egy részben a’ városi szegényeket ápoló intézetek’ javára más részben pedig a’ dolgozóház alaptőkéje’ szaporítására van szánva.

Helyek ára ezüst pénzben:

Egy Páholy 8 személyre                                     5 frt.

Egy Páholy-zártszék                                           1 „ 20 kr.

Egy számmal jegyzett zártszék                            1 „  –  „

Első Hely                                                             – „  40 „

Második Hely                                                      – „  20 „

Karzat                                                                  – „  10 „

Ezen előadásnak Programmája a’ Lovar-Kör’ bemeneténél kapható.

Pénztár megnyitása 4, Kezdete 5, Vége 7 órakor.

Páholy- és zártszéki jegyek reggeli 10, délután 3 óráig a’ Leopold városban, „Páris Városához” czimzett kávéházban kaphatók.

Soullier Lajos urnak van szerencséje jelenteni: miszerint ő a’ társaság itteni mulatása alatt, férfiak és hölgyeknek a’ lovaglásban oktatást adand, és egészlen szilaj lovakat idomítás végett átvállalni kész. Naponként ugyan azon időben, új meg új változásokkal, újabb előadások fognak adattatni. A’ jegyek csak azon a’ napon érvényesek, mellyre váltattak.* Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény 791.3 – 29674. [kétnyelvű plakát, a német szövegben évszám is: 1846]