Renz lovarda az Istvántéren*

Kedden october hó 13-án 1874

Műsorozat:

 1. Schreiber k. a. gyakorlatai lovon.
 2. Renz Róbert úr voltigeur.
 3. Schreiber úr bukfencz ugrásai lovon.
 4. Olchansky testgyakorló család.
 5. Abdul Medzsid iskolaló. Elővezeti ifj. Renz E.
 6. Neiss Ernestine k. a. gyakorlatai lovon.
 7. Heros iskolaló, nyargalja Hager úr.

10 percznyi szünet

Második szakasz

 1. 8. Akademiai voltige
 2. 9. 8 arabs fekete csődör elővezeti Renz E. igazgató.
 3. 10. Fisch Charles úr amerikai művész
 4. 11. Roland iskolaló, nyargalja Elisa k. a.
 5. 12. 8 iskolázott ló. Lovagjáték Götze K. úr által.

Komikus közjátékok

Brandenstein testvérek, Cottrely testvérek, Belling Gontard, Lee John és Stephen clovnok által előadva.

Kezdete 7/2 órakor

Távozásomkor

Az általam annyira megszeretett Budapestről, nem mulaszthatom, hogy lakosságának egy szívélyes istenhozzádat ne mondjak használva az elválás szavait. Budapest n. é. közönsége mint jóakaróm, művészeim tehetsége fölött érdekeltséget s elismerést nyilvánított, mi által engem ép úgy megörvendeztetett, mint megtisztelt. De különösen javamra esett a közönség meleg részvéte, mi engem mindig arra ösztönzött, hogy iparkodtam is e részvétet megérdemelni s megtartani. Miért is fogadja a helybeli közönség legmélyebb köszönetem nyilvánítását, az engem gazdagon jutalmazott részvéteért. Kedvtelenül távozom én, ily hízelgő körülmények közt bizonyára huzamosb időt töltenék el, ha felbonthatlan kötelezettségem nem szólítna el Pestről. Nem sokára lesz azonban alkalmam hosszabb időt tölthetni itt. S most mind a szívem mélyéből eredő szavak segítségével köszönetem nyilvánítása után egyszivélyes istenhozzádat mondva maradok a viszontlátás öröméig

mély tisztelettel

Renz E. igazgató

-------------------------------------------------------------

* Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár