Budapest Cirkusz NDK-ba kiutazásának ütemterve.*

Szervezés indul: 1977. március 19-én.

Zárai György szervezőtitkár

Francsics Károly gk.vezető

AV 12-58 r. sz. NISA kisbusz, hangerősítő berendezéssel.

Reklámbrigád: indul 1977. március 29-én.

Véglegesen kiutaznak: Tarcsai István gk.vezető

Király József elővét. Pénztáros

Nagy István reklám sm.

Nagy Péter         „

Kiutaznak, de visszajönnek:

Nagy István gk.vezető

Szabó Lajos        „

Kiss János           „

Kimenő teherautók:

FJ 63-35 r.sz. ZIL hangerősítő berendezéssel

750 db. prespán reklámtábla a rakomány. Végleg.

FM 37-67 r.sz. ZIL 750 db.       „              „             „                 Visszajön.

FE 15-19 r.sz. ZIL Üres. Visszajön.

FJ 77-76        „           Üres.      „

A kimenő vontatmányok:

XB 47-06 Pénztárkocsi. Benne: 15.000 db. A/0 plakát

10.000  „  Csík-plakát

100.000  „  Szalvéta

100.000  „  Szórólap

50.000  „  zászló

XP 08-36 r.sz. lakókocsi

XN 94-81 r.sz. reklámtabló-kocsi

XB 47-55 r.sz.          „            „

Vonatszerelvény indul: indul 1977. április 2-án.

Stella Gyula

gaz.vez.

Somogyi Jenő

műszaki

Boros György

sát.mest.

Horváth István

Holló Tibor

fővilág.

Győrösi István

Izsold Tamás

vill.szer.

Farkas József

Kocsis Kálmán

Antal Vince

Ifj. Kéri Sándor

Szigeti József

Juhász István

műszaki

Béres Zoltán

takarító

Balázs József

Pell Ferenc

éjjeliőr

Tóth Lajos

Kéri Sándor

traktoros

Faragó Lajos

Hegai Péter

áll-áp.

Zöllei Mihály

Molnár Lajos

Fábián Ferenc

Fölcsinszki János

László Zoltán

Tihanyi József

Greguss Sándor

Varga Ferenc

Vatra István

Mumthner József

Csiba József

Bugyinszki János

Újvári Ferenc

Busgyinszki Jánosné

kont.

Jánoska György

Krpolovszki Vilmosné

konyha

 

Országúti szerelvény: indul 1977. április 3-án

Nagy István

gk.vez.

Boda Sándor

gk.vez.

Kalász Gyula

Ágoston Péter

Szabó Lajos

Nagy Istvánné

szakácsnő

Tóbiás János

Féderl Ferencné

pénztáros

Kis János

Kalász Gyuláné

kontrolos

Féderl Ferenc

 

Gergely Barnabás

Rudics László

Orlóczi Béla

üz.egys.vez. személygékocsi 80%**

Orlóczi Béláné

konf.                        „                20%

Artisták campinggel: indul 1977. április 5-én.

Lukács Gyula

art.          80%

Sályik János

art.       80%

Lukács Gyuláné

pénz.      20%

Sályik Jánosné

„          20%

Kovásznai Béla

art.          80%

Szalontai Ferenc

„          80%

Kovásznai B.-né

kont.       20%

Szalontai Ferencné

„          20%

Meixner Zoltán

art.          80%

Molnár Gábor

„          80%

Meixner Z.-né

kont.       20%

Piccard Vilmos

„          80%

Goczán Péter

art.          80%

Piccard Vilmosné

„          20%

Prádel Imre

art.          80%

Ifj. Piccard Vilmos

„          80%

Melán László

art.         80%

Piccard Attila

„          80%

Osztrovszki András

„            80%

Piccard Attiláné

„          20%

Szerémi Tamás

art.        20%

Donnert László

„          80%

Donnert Károly

„           80%

Donnert Lászlóné

„          20%

Donnert Sándor

„           80%

Tóbiás Anikó

„          80%

Donnert Jánosné

„          20%

Tóbiás Jánosné

kont.     20%

Komlós Sándor

„          80%

Richter János

„           80%

Komlós Sándorné

„          20%

Richter Mihály

„           80%

Horváth István

„          80%

Ifj. Richter János

„          20%

Horváth Istvánné

„          20%

Richter Jánosné

kont.    20%

Gervai Imre

„          80%

 

Gervai Imréné

„          80%

Gervai Zsuzsanna

„          20%

Autóbuszon utaznak: indul 1977. április hó 6-án

Kovács Istvánné

pénzt.

Zárai Györgyné

kont.

Kristóffi Imre

karm.

Kristóffi Imréné

Nagy Dénes

zenész

Szabó Imre

art.

Külös Márton

Éder Ildikó

Kovács Attila

Makk Károly

Szalai Lajos

Angyalosi Tamás

Molnár Sándor

Deák Károlyné

Wirth Rudolf

Schneller János

Gyrmati Béla

Kővári József

gk.vez.

Kérem, hogy a megadott ütemterv alapján szíveskedjenek az útleveleket az MNB kiviteli engedélyeket megszerezni, illetve a kiküldetési rendelvényt elkészíteni.

A vonatszerelvény és országúti szerelvény kocsi és vámleltárát 1977. március 1-re megadom.

Kérem, hogy a kiutazáshoz 45 db. nyitott és 5 db. csukott vagont megrendelni szíveskedjenek.

Budapest, 1977. február 17.

Orlóczi Béla

üzemegységvezető* McTEKA Archívum Orlóczi-gyűjtemény

** A százalékban megadott értékek a lakáspénz-térítést jelzik.