Beketow Mátyás cirkuszigazgató a Dunába ugrott.*

Anyagi gondjai vagy nagyfoku idegessége miatt követte el tettét.

Csütörtökön a déli órákban a főkapitányság eltűnési osztályán megjelent Wildmann József, a Beketow-cirkusz igazgatója, és bejelentette, hogy Beketow Mátyás, az ismert fővárosi cirkuszigazgató, két nap óta eltávozott családja köréből és azóta senki sem látta. A cirkuszigazgató elmondotta a főkapitányságon, hogy a hatvanéves Beketow Mátyás kedden eltűnt bécsi lakásáról és

egy levelet hagyott hátra, amelyben megírja, hogy az életet nem bírja tovább.

A levél elkeseredett hangjából ítélve, Beketow öngyilkossági szándékkal távozott el hazulról.

A bejelentés nagy feltűnést keltett a főkapitányságon, mert Beketow Mátyást mindenütt ismerik, általános szeretetnek és népszerűségnek örvend. Azonnal elrendelték, hogy az eltűnt cirkuszigazgató felkutatására széleskörű nyomozás induljon. Húsz detektívet küldtek szét a városban Beketow pontos személyleírásával, átvizsgálták az utolsó két nap öngyilkosainak névjegyzékét, sorra járták a budapesti kórházakat, de

sehol sem akadtak olyan öngyilkosra, akinek személyleírása egyezett volna Beketow Mátyáséval.

A család megbízottai kimentek a Szvetenay-utcai hullaházba is, de az ismeretlen halottak között sem találták meg Beketow Mátyást.

A délutáni órákban Wildmann igazgató és Beketow Mátyás leánya ismét megjelentek a főkapitányságon, ahol újabb adatokat bocsátottak a rendőrség rendelkezésére, ezekre az adatokra támaszkodva a család annak a nézetének adott kifejezést, hogy Beketow Mátyás minden valószínűség szerint

a Dunába ugrott.

A főkapitányságon intézkedtek, hogy a dunamenti községek csendőrörsei figyeljék a partokat, de ezzel egyidejűleg tovább folytatták a széleskörű nyomozást.

Gazdátlan kabát a hajópadon.

Az esti órákban a mohácsi csendőrörs jelentette, hogy Mohácson az egyik MFTB-hajón találtak egy gazdátlan kabátot, amelynek zsebében meglelték Beketow Mátyás cirkuszigazgató útlevelét és különféle iratait.

Szerdán este félkilenckor indult Budapestről a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság Deák Ferenc nevű hajója, amely Budapest és Mohács között közlekedik. A hajó, amely este félkilenckor indult a fővárosból, csütörtökön délben érkezett Mohácsra. Mint megállapították,

arra a hajóra Beketow Mátyás is jegyet váltott.

A hajóval el is utazott és a kora reggeli órákban, amikor a személyzet megkezdte munkáját a fedélzeten, az egyik padon egy gazdátlan férfikabátot találtak.  A kabát zsebében útlevél volt Beketow Mátyás cirkuszigazgató nevére kiállítva, ezenkívül több írás a cirkuszigazgató különféle okmányai és egy levél dr. Zsigmond Antal állatorvosnak címezve, aki Budapesten az Amerikai út 84. szám alatt lakik.

A hajón természetesen nagy izgalmat keltett a gazdátlan kabát megtalálása. Átkutatták a hajót, mindenfelé keresték a cirkuszigazgatót, de sehol nem leltek nyomára. A kapitány kihallgatta a hajó személyzetét és az utasokat, akik elmondották, hogy

este látták Beketow Mátyást a fedélzeten egy padon üldögélve.

Szép idő volt, a késő éjszakai órákig sok utas tartózkodott a fedélzeten, tehát nem tűnt fel Beketow Mátyás ottléte sem. Senki sem gondolt arra, hogy az öregúr az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, bár többen észrevették, hogy magába mélyedve mozdulatlanul nézte a vizet.

Mikor mindenki nyugovóra tért, akkor, úgy látszik, levetette a kabátját, letette a padra és közvetlenül a hajó lapátjai mellett levetette magát a Dunába.

A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság igazgatóságát azonnal értesítették Mohácsról, hogy a Budapestről szerdán elindult Deák Ferenc nevű hajó egyik utasa eltűnt, valószínűleg beugrott a Dunába.

A Pesti Hírlap munkatársa érdeklődött a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. központi igazgatóságánál Beketow Mátyás eltűnésének körülményeiről.

Az igazgatóságnál mindenben megerősítették a mohácsi csendőrörs jelentését,

elmondották, hogy a hajó fedélzetén egy gazdátlan kabátban megtalálták Beketow cirkuszigazgató útlevelét és különböző okmányait, hozzáfűzték azonban, hogy nem lehetetlen az sem, hogy Beketow Mátyás kiszállt a hajóról, mielőtt az Mohácsra ért volna.

A hajózási társaságnak ez a feltételezése azonban valószínűen nem helytálló.

A mohácsi rendőrség telefonjelentése.

Az utasok és a Deák Ferenc-hajó személyzete szerint körülbelül Harta község magasságába érhetett a hajó, amikor Beketow Mátyás végzetes elhatározására jutott és bevetette magát a Dunába.

A Deák Ferenc-hajó kapitánya azonnal jelentette az esetet a mohácsi hatóságoknak. A mohácsi rendőrkapitányság az esti órákban telefonon felhívta a főkapitányságot és hivatalosan is értesítette Beketow Mátyás eltűnésének körülményeiről. Miután Wildmann József, a Beketow cirkusz igazgatója, ugyancsak jelentkezett az esti órákban a főkapitányságon és érdeklődött, hogy nincs-e hír az eltűnt Beketow Mátyásról, neki is elmondották a mohácsi jelentéseket. Közölték vele, hogy

minden valószínűség szerint Beketow Mátyás öngyilkos lett.

Egy búcsúlevél.

A dr. Zsigmond Antal állatorvoshoz intézett búcsúlevélben Beketow Mátyás bejelenti az öngyilkosságát, de csak annyit ír, hogy nem bírja tovább az életet. Nem indokolja meg, hogy miért akar megválni az élettől.

Beketow pályafutása.

Az éjszakai órákban Budapest artistaköreiben, és mindazokon a helyeken, ahol jól ismerték Beketow Mátyást, futótűzként terjedt el a cirkuszigazgató öngyilkosságának a híre. Beketow Mátyás 25 éve él Budapesten és azóta igazgatta a keze alatt híressé vált cirkuszt, amelyet 1904-ben alapított. A cirkuszigazgató 60 éves volt; az oroszországi Orel-ben született.

Már kora ifjúságában az artistapályára vonzották hajlamai. Mint fiatal fiú Dániában és Norvégiában lépett föl különféle cirkuszokban, 35 éves korában került Budapestre. Itt az egyik cirkuszban sokáig működött és annyira megtetszett neki a magyar főváros, hogy felvetődött benne egy cirkusz alapításának a gondolata. Nem sokkal ezután meg is valósította terveit és 1904-ben megszervezte az immár világhírűvé vált Beketow-cirkuszt.

1908-ig volt a cirkusz tulajdonosa, akkor a város vette át az aréna épületét, és ő mint bérlő működött abban tovább 1919-ig.  A kommün után a Könyöt testvérek kapták meg a cirkusz bérletét, amelyben 1924-ig működtek, ekkor hosszas harcok után, amelyről annak idején sokat írtak a lapok, ismét Beketow lett a bérlő és visszatért régi sikereinek színhelyére.

Az orosz származású Beketow Mátyás az évek folyamán Budapesten teljesen magyarrá lett és húsz év óta magyar állampolgár.

Most akarta megünnepelni cirkuszigazgatói működésének negyedszázados évfordulóját és április 7-re tűzte ki a jubiláris évad megnyitó díszelőadását. Erre a jubileumra nagy örömmel és gonddal készült és mindent elkövetett, hogy azt minél fényesebbé és szebbé tegye. Híres külföldi artistákkal lépett összeköttetésbe, hogy megnyerje őket a jubileumi előadásokra.

Az artisták kivétel nélkül nagy örömmel és készséggel vállalkoztak arra, hogy Beketownál vendégszerepeljenek, mert hiszen alig van a világon olyan neves artista, aki nála már ne szerepelt volna.

Nem lehet bizonyosan tudni, hogy mi késztette Beketow Mátyást végzetes tettének elkövetésére. Kizáróan anyagi okok nem játszottak közre, mert a cirkuszigazgató – úgy tudják – jó anyagi viszonyok között élt. Öngyilkosságát csak egy körülmény magyarázhatja meg, hogy

Beketow Mátyás már hosszú idő óta nagyfokú idegességben szenvedett.

Beketow háromszor nősült, legutóbb Klein Valentinát, egy ismert német artistacsalád sarját vette feleségül. Hat gyermeke van, a legidősebb fia, Beketow Sándor, a németországi Boroszlóban él és valószínű, hogy ő fogja a budapesti cirkusz vezetését átvenni, noha semmi hajlamot nem érez magában a cirkuszigazgatásra és ezért is költözött Németországba. Egyik leánya Berlinben él egy bankigazgató felesége, másik leányát egy tengerésztiszt vette el, aki a világháborúban hősi halált halt, a legkisebb leánya Budapesten apja mellett élt és a cirkusz irodájában az adminisztrációt végezte.

A közismert és közszeretetben álló cirkuszigazgató tragikus halála mindenütt, ahol ismerték és szerették, őszinte nagy részvétet keltett.* Pesti Hírlap 1928. április 6., péntek.