H. Orlóci Edit: Búcsúszó

Se pénz, se posztó, búcsúzik a hírlaposztó

Magyarországon civil kezdeményezéssel teremtettük meg a cirkuszkutatás alapjainak lefektetéséhez szükséges intézményi kereteket (McTEKA). A feltételek biztosítására az alapítvány kuratóriumi elnökeként, és mint a jelen e-periodika főszerkesztője, az elmúlt másfél évtizedben – busásnak aligha mondható közalkalmazotti jövedelmemből – sok millió forintot fordítottam, valamint sok ezer munkaórát.

Mivel mostanra az alapozás befejezettnek tekinthető, elérkezett a Cirkuszi akrobatika végórája, ezért célszerűnek tűnik ebben az utolsó lapszámban egyrészt az „örökkévalóság” számára, vagyis az EPÁ-ban rögzíteni a honlap valamennyi információját, másrészt egy áttekintő összegzésben értékelni az elvégzett munkát.

Mára a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ keretein belül lehetőség nyílik komoly állami finanszírozás mellet végezni a kutatásokat, de a stafétabot átadása alkalmával engedtessék meg nekem egy döntő fontosságú figyelmeztetés. Politikusi bűvészmutatványok nem képesek pótolni a diszciplináris szigort. Nincs királyi út, államtitkári óhajok nem váltják ki a Doktori Tanács döntéseit; kutató az, akinek van tudományos fokozata, és természetesen az alapos szakmaismeret is elengedhetetlen egy cirkusztörténeti műhely és archívum működtetéséhez.

Jól tudom persze, hogy szél ellen nem lehet vitorlázni (csak cikk-cakkban); jómagam tehát immár új vizekre evezve mondok szívből jövő istenhozzádot, és megköszönöm az Olvasók kitartó figyelmét.