Összegzés

A több mint tízévi tevékenységünk értékelése során mindenekelőtt köszönetet kell mondani a szerzők önkéntes, ingyenes munkájáért. A témánk társadalmi fontosságát igazolja, hogy komoly egyetemi tanárok, fokozattal rendelkező munkatársak fordították idejük egy részét arra, hogy foglalkozzanak a témánkkal. Elsősorban nekik köszönhető, hogy elnyerhettük a „tudományos” minősítést az EPÁ-ban, valamint külön ki kell emelni azoknak a személyét, akik jelentős artista múlttal a hátuk mögött, és az egyetemi tanulmányok kemény kihívásainak eleget téve léptek az aktivistáink sorába.

Sikerült nagy figyelmet felkelteni periodikánkkal; az olvasói érdeklődés mértékét a látogatottsági szám mutatja, amely 2019. november 30-án 185553 volt. Egyértelmű kudarcnak kell azonban minősíteni, hogy a cirkuszszakmával nem sikerült interaktív kapcsolatot kialakítanunk, a visszajelzések száma csekély, szakmai kérdések megvitatására irányuló párbeszédeket, vitákat nem sikerült generálnunk.

Az alapvető feladatunkat azonban sikerült teljesíteni, vagyis a felsőoktatási kurzusok beindításához nélkülözhetetlen elméleti és szakmódszertani irodalom alapjait lefektettük, a forrásközlemények jelentős állományának közreadásával megkönnyítettük a kutatók dolgát, és mindezekkel mintegy beemeltük a cirkusztematikát a tudományos diskurzusok sorába.

Az alábbi táblázat első oszlopa a szerzőinket adja meg nevük ábécé-rendjében, a második oszlop az írásoknak az Archívumban megadott sorszámát tartalmazza, egyetlen pillantással átláthatóvá téve a publikációik mennyiségét és a közzététel hozzávetőleges időszakát, az utolsó oszlopban pedig egy-egy, legfontosabbnak vélt, jellemzőt emeltem ki.

Almássy Balázs

26, 38, 51, 63, 75, 89, 101, 113, 125, 152, 162, 173, 192, 201, 295, 307, 432, 530, 555, 578, 602, 651

Irodalomtörténészi kompetenciával ismertette a kiválasztott alkotásokat.

Bánfai Ágnes

3, 31, 43, 55, 82, 94, 107

Olimpikon tornászként elsősorban módszertani kérdésekkel foglalkozott.

Bánfai Ágnes – H. Orlóci Edit

20, 67, 118, 129, 155, 165, 196

 

Buka Virág Ilona

681

Esztétika szakos egyetemi hallgató

Cserhalmi Luca

676

Esztétika szakos egyetemi hallgató

ECA-GCD

14

EU-s állásfoglalás

Fuxreiter Fanny

681

Esztétika szakos egyetemi hallgató

Gelencsér Milán

677

Esztétika szakos egyetemi hallgató

Gyárfás Orsolya

678

Esztétika szakos egyetemi hallgató

H. Orlóci Edit

1, 2, 8, 9, 15, 21, 28, 32, 33, 39, 42, 46, 52, 56, 58, 64, 70, 77, 78, 84, 90, 91, 103, 104, 114, 115, 126, 128, 132, 136, 151, 158, 163, 172, 174, 176, 179, 183, 194, 202, 204, 209, 210, 220, 269, 279, 319, 321, 375, 433, 456, 497, 507, 557, 567, 604, 614, 639, 663, 665, 675

Artista múlttal rendelkező cirkuszkutató, aki a munka dandárját végezte el.

Hajagos László

44, 83, 108, 119, 130, 156,

Artista múlttal rendelkező testnevelő tanár

Hajagos László – Hamar Pál

7, 19,

 

Hajagos László – H. Orlóci Edit

68,

 

Hamar Pál

4, 16

Egyetemi professzor, aki elméleti írásokkal tisztelt meg minket.

Hegedűs Zoltán

27

BA-hallgató, artista múlttal

Hus Sándor

494, 663

Táncpedagógus

Jókay Zoltán

246, 257, 297, 322, 435, 459

Informatikusként e-figyelő sorozatot szerkesztett

Koósz Istán

580, 591

Könyvtárosként filológiai munkával szolgált

Laczkó Vladimir

6, 18, 30, 41, 54, 66, 80,  93, 106, 117

Mérnökként biztonság-technikai sorozatot készített

Lehotai Anna (korábban: West-Sooby)

296, 308, 320, 434,  457, 493, 533, 544, 641

Artista múlttal rendelkező testnevelő tanár, többféle jelentős írással.

Lehotai László

495, 532

Táncpedagógusként filológiai munkát végzett.

Losonczi György

195, 203, 496, 531, 543, 556, 579, 590, 603, 640, 652

Artista múlttal rendelkező testnevelő tanár, PhD-aspiráns, információelméleti írásokkal.

Maczák Ibolya

10, 22, 34, 47, 59, 71, 85, 97, 102, 121, 153, 168, 193, 205, 258, 268, 309, 458, 545, 592, 653

A PPKE főmunkatársaként mindvégig elkészítette a segédlet-sorozatát, és egyéb filológiai írásokkal is szolgált.

Makádi Maya

680

Esztétika szakos egyetemi hallgató

Dr. Mády Ferenc

81, 95

Gyakorló orvos és pedagógus

Murainé Szakáts Ildikó

5, 17, 29, 40, 53, 65, 79, 92, 105, 116, 127, 154, 164, 175,

Artista múlttal rendelkező testnevelő tanárként az artistaképzéssel és jogszabályi környezetével foglalkozott.

Németh Anna

247

BA-hallgató

Szabó Annamária

676

Esztétika szakos egyetemi hallgató

Szonday Szandra

45, 57, 69, 76, 96, 109, 120, 131, 157, 166, 167, 177, 178, 197,

PhD-aspiránsként az írásai: újcirkusz, kutatásmódszertan, ELTE-speckol.

Tóth Réka

683

Esztétika szakos egyetemi hallgató