24. Elégtétel passage

Az első bohóc a porondon csetlik-botlik. Valamit elront, mire a porondmester nagyon összeszidja. Sőt, ki akarja zavarni a porondról. Második bohóc bejön, és hallja azt, hogy bohóctársa méltatlankodik és veszekszik a porondmesterrel. A porondmester most visszaáll az artista-bejárathoz, míg az első bohóc meséli a másodiknak sírva, hogy a porondmester őt mennyire megbántotta. A második bohóc pártfogásba veszi és nyugtatgatja az első bohócot, hogy majd ő (második bohóc) elégtételt fog venni (porondmestertől). Második bohóc odaáll a porondmester elé, és a következőket mondja: „Nem szégyelli magát, ezt a gyenge embert, ezt a magatehetetlen embert összeszidni, bántalmazni? Ide figyeljen! Ha ez még egyszer előfordul, tudja, mit csinálok én magával?” Porondmester kérdi: „Na, mit?” Erre a második bohóc a mellette álló első bohócot hátbaveri, pofon üti és fenéken rúgja. „Látja, ezt fogom magával csinálni!” Az első és a második bohóc most visszamegy a porond közepére. Megfordulnak. A porondmester tovább áll a helyén. Második bohóc: „Micsoda? Még nem tetszik magának? Figyelmeztetem még egyszer, ha ez az előbbi eset még egyszer előfordul, hogy összeszidja az én drága, aranyos kollégámat (az első bohóc folyton gesztikulál, és ott csetlik-botlik a második bohóc mellet, mikor az a porondmesterrel beszél). Tudja, mit csinálok magával? Én hátba verem, megrángatom, pofon ütöm és ezt csinálom magával”: (újból fenéken billenti az első bohócot). Az első bohóc még mindig nem kapcsol, hogy ő a szenvedő alanya ennek az egész jelenetnek, ezért örül is. Kicsit eltávolodnak  a porondmestertől, majd a második bohóc most már szaladva, visszamegy a porondmesterhez, és mondókáját akarja kezdeni, erre az első bohóc a második bohócot kabátjánál fogva elhúzza a porondmester elől, és rászól: „Ne bántsd, elég volt már, kapott úgyis eleget!” Majd büszkén az első bohóc odaáll a porondmester elé, és fenyegetve mondja: „Ugye most kaptál??!”