Bánfai Ágnes – H. Orlóci Edit: Az egyetemi képzés 6. befejező rész 

Cikksorozatunk eddigi részei a következő témaköröket tartalmazták: bevezető1, a tervezés során legkorábban elkészített dokumentum2, a TF tanrendje3, a szakindítást előkészítő szervezési munka4, a differenciált ismeretanyagú modulok5. A mostani, befejező részben „A választott sportág elmélete és módszertana” c. tantárgy keretei között oktatott anyagról adunk áttekintő ismertetést.

A tantárgy, vagyis esetünkben a cirkuszi akrobatika a második és harmadik félévben 8-8, a negyedik félévben 28, az ötödik és hatodik félévben 32-32 órával szerepelt a tanrendben. Ezen belül az előzetes tematika-tervezet a következő elméleti ismeretköröket tartalmazta:

 • A cirkuszi akrobatika hazai és nemzetközi története

 • A sportág mozgásanyagának rendszere

 • A cirkuszi akrobatika biomechanikája

 • A cirkuszi akrobatika edzéselmélete

 •    kiválasztás és szűrés  

 •    speciális motoros képességfejlesztés,

 •    technikai képzés,

 •    felkészítés tervezése,

 •    versenyzés és versenyeztetés stratégiája,

 •    terhelés tervezése és mérése

 • A cirkuszi akrobatika szaknyelve és rajzírása.

 • A cirkuszi akrobatika értékelési előírásai.

Mivel elvileg a „sportág” kategóriába kellett volna beszorítanunk valamennyi zsáner valamennyi produkciójának mozgáselemeit, természetesen kompromisszumos megoldásokra kényszerültünk. A biomechanikát pl. meghagytuk a TF általános képzési szintjén, a versenyzés, versenyeztetés, értékelési előírások fogalmait átértelmeztük, és minden esetben, amikor nem állt rendelkezésünkre speciális szakirodalom, ill. vizsgálati anyag, a tornasport kidolgozott edzéselméletét tekintettük zsinórmértéknek.

Az első két szemeszter anyagaként a legfontosabb elméleti-esztétikai kérdéseket és az egyetemes, valamint magyar cirkusztörténet nagy fejezeteit tekintettük át (Orlóci), összehasonlító elemzéseket végeztünk a tornasport szakágaival (Bánfai), valamint Laczkó Vladimir vezetésével a hallgatók eligazítást kaptak a legfontosabb balesetvédelmi előírásokról.

Az Artistaképző előkészítő osztályaiban szereplő három főtárgy (ügyesség, függőszer, akrobatika) elméletének és módszertanának tanítására a negyedik-ötödik-hatodik szemeszterben került sor, meglehetősen nagy óraszámban. Munkánk során az Állami Artistaképző Intézet Pedagógiai Programját követtük. Mivel építeni lehetett a hallgatók képzettségére és gyakorlati tapasztalataira – hiszen kiváló diplomás artistákként annak idején az oktatási folyamatnak befogadó részesei voltak – a legfőbb didaktikai elvünk a megbeszélés és a véleményütköztetés volt, és természetesen nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati részre az egyes trükkök és mozdulatsorok oktatási menetének a hallgatók egymás közötti bemutattatásával.

Az ügyesség tantárgy (Orlóci) volt a legproblematikusabb, mivel itt a legszerteágazóbb területek alapjainak ismereteit kellett elsajátíttatni, és ezeknek alig van irodalma, ráadásul ami kevés akad, legnagyobbrészt az is elavult. Voltak olyan szemináriumok, melyeken írott dokumentumokat vetettünk össze (pl. Jack Willey: Unicycle Book Stackpole Books 1973 c. könyve és Nánási Ottó6 oktatási segédlete), de leggyakrabban a Pedagógiai Program pontjait követve az egy-egy gyakorlatcsoportra vonatkozó tanári tapasztalatokról készített jegyzetek alapján dolgozták ki a hallgatók a témakörökre vonatkozó vázlataikat, dolgozataikat, ill. szakdolgozatukat.

A függőszer és az akrobatika (Bánfai) elemeinek oktatását – különösen az utóbbi esetében – lényegesen strukturáltabban lehetett realizálni, hiszen a legkorábbi Kerezsi-kötetektől kezdődően a módszertani könyvek sora állt rendelkezésünkre. A tornasport metodikájának jól bevált lépéseit követve vettük sorra a figurákat, azokat is, melyek az alapelemekből kiindulva a cirkuszi trükkök bonyolultabb mozdulatsoraiba mennek át.

A hallgatók szakdolgozatukat szakspecifikus módszertani témakörben írták és védték meg jeles eredménnyel. Két-két trükköt dolgoztak fel függőszer (abfalt és saroklógás), valamint ügyesség (handstand és dupla-görgő) tantárgyból, legrészletesebben természetesen oktatási szempontból, a megfelelő történeti és elméleti információk összegyűjtésével.

Az elvégzett feladatok nehézségi fokának szemléltetéséül függelékként közreadjuk (a.) azt a zárthelyi tesztlapot, amelyet az első két szemeszter lezárásaként kellett kitölteni és (b.) a tanulmányok befejezéséül szolgáló cirkusz- akrobatikai kérdéssort, melyről az általános sporttudományi ismeretekkel egyetemben kellett számot adni a sikeres záróvizsgán.

---------------------------------------- 

(a.) ZH

Karikázza be a helyes megoldás betűjelét!

Colosseum:                                                                                                   Circus Maximus:

a.) Nagy rekvizit

 

b.) Zenekari emelvény

a.) Módszertani útmutató

b.) A kocsiversenyek színhelye Rómában

c.) Római amfiteátrum

 

d.) Összetett számzsáner

c.) Kisállatszám

d.) Az első légtornász-csoport

 Interludium:                                                                                                 Panem et circenses!:

a.) Zsonglőr-rekvizit

 

b.) Ókori római „cirkuszszám”

a.) Cirkuszt és kenyeret!

b.) Életünket és vérünket!

c.) Bouissac-féle szubkód

d.) Levegőszám felszerelése

 

c.) Üdv, császár!

d.) Éljenek a pankrátorok!

 Improvizáció:                                                                                              Arlecchino:

a.) Rögtönzés

 

b.) A drótkötél rögzítése

a.) A Commedia dell’arte állandó típusa

b.) A játékcipő másik elnevezése

c.) A sátor vízhatlanítása

d.) Ügynökség

 

c.) Az első magyar erőművész

d.) Hősszerelmes

 Ph. Astley:                                                                                                  Franconi-dinasztia:

a.) Kiváló tigrisidomár

 

b.) Amerikai lábzsonglőr

a.) Állatbefogó kereskedők

b.) Olasz légtornászok

c.) Skót zeneszerző

 

d.) A modern cirkusz atyja

c.) Francia (XIX.sz-tól) cirkuszdinasztia

d.) Orosz cirkusz-tulajdonosok (XX.sz.)

 E. Renz:                                                                                                       Ph. Barnum:

a.) Holland kaucsukos

 

b.) Vezető német cirkuszigazgató

a.) Nagy olasz vidámpark

b.) Norvég cirkuszkutató

c.) Lovas akrobata

d.) Vezető dán impresszárió

 

c.) Sátorkészítő cég

d.) A humbug királya (USA)

 K. Hagenbeck:                                                                                             J. Léotard:

a.) A szelídidomítás bevezetője

b.) A szabadidomítás bevezetője

 

a.) Az első lengőtrapézos

b.) Az első jegesmedve-idomár

c.) Cirkuszi kaszkadőr

 

d.) Cirkuszi forgatókönyvíró

c.) A gitter feltalálója

d.) A gurtni feltalálója

 H. Houdini:                                                                                                  E. Rastelli

a.) A leghíresebb schleuderbrettes

b.) A leghíresebb szabaduló-művész

a.) Egyfajta bűvész-rekvizit

b.) Egyfajta zsonglőr-rekvizit

c.) Kiemelkedő antipodos

d.) Kiemelkedő parter-ugró

 

c.) Kiemelkedő olasz zsonglőr

d.) Kiemelkedő francia bűvész

 E. Wulff:                                                                                                      M. Beketow

a.) Kiemelkedő kaucsukos

b.) Kiemelkedő klizsniges

 

a.) Az FNC igazgatója (1904-től)

b.) Az FNC megalapítója

c.) Az FNC igazgatója (1904-től)

d.) Az FNC megalapítója

 

c.) Kiemelkedő ekvilibrista

d.) Kiemelkedő voltigeur

 Rodolfó:                                                                                                      Simon Tibor:

a.) Érdemes Művész (fanger)

b.) Érdemes Művész (bűvész)

a.) Az első Jászai-díjas (kopftrapéz)

b.) Jászai díjas zsonglőr

c.) Jászai díjas erőművész

d.) Jászai-díjas kötéltáncos

c.) Érdemes Művész (schleuderbrett)

d.) Érdemes Művész (zenebohóc)

 Eötvös Gábor:                                                                                            Weisz Nándor:

a.) Érdemes Művész (tigrisidomár)

b.) Jászai-díjas zsonglőr

a.) Érdemes Művész (bűvész)

b.) Jászai-díjas ekvilibrita

c.) Jászai-díjas

akrobata

d.) Érdemes Művész (zenebohóc)

c.) Érdemes Művész (Váradi csoport)

d.) Jászai-díjas állatidomár

 Kristóf István:                                                                                             Donnert Károly

a.) Jászai-díjas perzs-obermann

b.) Jászai díjas bűvész

 

a.) Jászai-díjas zsonglőr

b.) Érdemes Művész (magasdrót)

c.) Érdemes Művész (perzs-untermann)

d.) Érdemes Művész (bűvész)

c.) Érdemes Művész (tigrisidomár)

d.) Jászai-díjas légtornász

 Apparát:                                                                                                     Auguszt:

a.) Lóidomítás

 

b.) Nagyméretű artista-rekvizit

a.) Egyfajta reflektor

b.) Francia zsoké

c.) Biztosító-kötél

 

d.) Kisméretű artista-rekvizit

c.) Bohócjelenet

d.) Bohócfigura

 Bógni:                                                                                                          Cangi:

a.) Hajlított vázas piedesztál

b.) Oldalszaltó

a.) Kisebb rekvizit (a szájüregbe helyezik)

b.) Kisebb rekvizit (rááll az obermann)

c.) Kaucsuktrükk („híd”)

d.) Arab-ugrás

 

c.) Számzsáner

d.) Sátortartó oszlop

 Carrousel:                                                                                                   Chapiteau:

a.)Motoros apparát

 

b.) Libikókaszerű rekvizit

a.) Lelátó

b.) Porond

c.) Ellentétes irányú hand-auf-hand

d.) Francia-handstand

c.) Sátor

d.) Árboc

 Clown:                                                                                                         Einarming:

a.) Bohócfigura (óriás-cipővel)

b.) Fehérarcú bohóc

a.) Egykezes kézállás

 

b.) Karszalag

c.) Teljes értékű bohócszám

d.) Műsorzáró felvonulás

c.) Egykarú lógás

 

d.) Kard-balansz

 Fazád:                                                                                                         Gitter:

a.) Díszes függöny

 

b.) Díszes főbejárat

a.) Állvány az elefántok részére

b.) Számzsáner (levegő)

c.) A lakókocsi ajtaja

 

d.) Istállósátor

c.) Vadállatok körketrece

d.) Számzsáner (parter)

 Hengeperzs:                                                                                                Ikária:

a.) Levegőszám

 

b.) Zsonglőrszám

a.) Felvonulás a műsor elején

b.) Felvonulás a műsor végén

c.) Bűvész-rekvizit

 

d.) Zenebohóc-rekvizit

c.) Akrobatikus számzsáner

d.) Statikus számzsáner

 Klecni:                                                                                                         Klizsnig:

a.) Légtornász-rekvizit

 

b.) Ekvilibrista-rekvizit

a.) Egyfajta labdazsonglőr

b.) Egyfajta buzogányzsonglőr

c.) Parter-trükk

 

d.) Zsoké-trükk

c.) A kaucsuk inverze

d.) A kopf-auf-kopf inverze

 Korbett:                                                                                                       Kozsinett:

a.) Kisállatszám-rekvizit

b.) Német légtornász a XX. sz. végéről

a.) Légtornász-rekvizit

 

b.) Rekvizit az ikáriához

c.) Parter- és handvoltizs-trükk

d.) Újcirkuszi számzsáner

c.) Ekvilibrista trükk

 

d.) A szabadidomítás egy trükkje

 Maszt:                                                                                                         Parádé:

a.) Főárboc

 

b.) A körponyva rögzítő kötele

a.) Bevonulás az előadás elején

b.) Bevonulás az előadás végén

c.) Bohóc-karakter

 

d.) Idomítási eljárás

c.) Díszegyenruha

d.) A kosztümök díszítése

 Passzázs:                                                                                                    Rekk:

a.) A páholy előtti zártszék sora

b.) A manézsba vezető szőnyeg

a.) Ostorfajta

 

b.) Korlát

c.) Összekötő bohóctréfa

d.) Két trükk közötti összekötő mozdulat

c.) Nyújtó

 

d.) Dobbantó

 Strabátni:                                                                                                     Szuplé:

a.) Levegőszám-rekvizit

b.) Egyfajta szaltó

a.) Nyújtott testű szaltó

 

b.) Kézállás zsugor helyzetben

c.) Visszafelé haladó flikk-flakk

d.) Díszítő terítő a pisznin

c.) Trapéz-alkatrész

 

d.) Piedesztál-alátét

 Tranka:                                                                                                       Tunel:

a.) Az első antipódos neve

b.) Kaucsuk-trükk

a.) A gitterhez vezető alagút

 

b.) Az oldalbejárathoz vezető lépcsősor

c.) Fußarbeit-rekvizit

 

d.) Klizsnig-trükk

c.) Alagútszerű trapéz-állvány

d.) „Híd”

Zicc:                                                                                                              Zsoké:

a.) Bűvész-trükk

 

b.) Levegőszám

a.) Lovak szabad idomítása

b.) A magasiskola trükkje

c.) Ülőhely a gradinon

 

d.) Kitartott spárga

c.) Lovas akrobata-csoport

d.) Ugródeszka-csoport

Mit gondol a cirkuszszakma legfontosabb aktuális problémáiról?

Magyarországon:

A világon:

Elemezzen egy tetszőleges artistaszámot a Bouissac-féle szubkódok alapján!

 

(b.) Sportági záróvizsga-tételsor:

 • 1a) Ismertesse a cirkuszi akrobatika helyét és szerepét az egyetemes testkultúrában!

 • 1b) Jellemezze a cirkuszi akrobatika történetének fejlődési szakaszait!

 • 2a) Mutassa be az artistaszám készítési szabályainak változási tendenciáit az utóbbi két évtized fejlődésének tükrében!

 • 2b) Hasonlítsa össze a torna, az RG, az aerobik, az akrobatikus torna, a gumiasztal-ugrások tevékenység-profiljait és motoros vonatkozásait!

 • 3a) Ismertesse a gimnasztika hatásjellemzőit a sportági motoros képességfejlesztés során!

 • 3b) Értékelje a természetes és a cirkusz-akrobatikai mozgások viszonyrendszerét!

 • 4a) Jellemezze a cirkuszi akrobatika személyiség-fejlesztő hatásait!

 • 4b) Mutassa be a motoros képességfejlesztés élettani hatásjellemzőit a cirkuszi akrobatika oktatásában!

 • 5a) Ismertesse a mozgástanítás és -tanulás specifikus vonásait a cirkuszi akrobatikában!

 • 5b) Hasonlítsa össze az edzés – próba, verseny – előadás fogalompárok fizikális, szellemi és pszichés jellegzetességeit!

 • 6a) Fejtse ki, mit értünk technikai felkészítésen a cirkuszi akrobatikában!

 • 6b) Milyen cirkusz-akrobatikai mozgásanyag használható fel a prevenció és a rehabilitáció területén?

 • 7a) Hasonlítsa össze a cirkuszi akrobatika oktatásának szakaszait különböző életkorú és tudásszintű növendékek esetében!

 • 7b) Ismertesse az edzésterhelés alakításának lehetőségeit a cirkuszi akrobatikában!

 • 8a) Mutassa be a cirkuszi szerződéskötéssel és turné-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat!

 • 8b) Jellemezze a kiválasztás, prognosztizálás és tehetséggondozás lehetőségeit a cirkuszi akrobatikában!

 • 9a) Fejtse ki, hogy mit értünk pszichikai felkészítésen a cirkuszi akrobatikában!

 • 9b) Jellemezze a speciális bemelegítés módozatait a cirkuszi akrobatikában!

 • 10a) Mutasson be személyekről elnevezett artistatrükköket és számzsánereket!

 • 10b) Hasonlítson össze azonos mozgásszerkezetű elemeket (például szabadátfordulásokat, dobásokat stb.) technikai és módszertani aspektusból!

 • 11a) Ismertesse a magyar artisták világversenyeken elért eredményeit!

 • 11b) Hasonlítsa össze a cirkuszi akrobatika versenysport és szabadidősport vonatkozásait!

 • 12a) Mutassa be a biomechanikai törvényszerűségek érvényesülését a cirkuszi akrobatika elemeinek technikai végrehajtása során!

 • 12b) Jellemezze az elvárható oktatói személyiségjegyeket, és az oktató pedagógiai szerepét a cirkuszi akrobatikában!

 

   

 

6Nánási Ottó az 1940-es évek végétől kiváló biciklicsoportjával dolgozott artistaként, majd az 1970-es évektől több mint harminc éven keresztül az Állami Artistaképző Intézet egyik vezető szaktanára volt.