Lexikoncímszavak

Akrobata, l. Kötéltáncos (A PALLAS NAGY LEXIKONA I. KÖTET BUDAPESTEN PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1893)

Artiste (franc., ejtsd: artiszt), művész; Franciaországban különösen a színészek és operaénekesek neve. A. Vétérinaire a.m. állatorvos. (A PALLAS NAGY LEXIKONA II. KÖTET BUDAPESTEN PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1893)

Kötéltáncos v. kötéljáró (akrobata). Kifeszített kötélen járó, táncoló s ott mindenféle mutatványokat végző egyének már a görögöknél s még inkább a rómaiaknál ismeretesek voltak; a vastag kötelen járók neve volt: funambuli, a húrból készült kötelen járók neve neurobatae. Ez utóbbiakat aërobatae néven is nevezték, mert a kötél vékonysága miatt a puszta levegőben látszottak járni. Kötéljáró mutatványokat látunk régi vázákon és falfestményeken, kyzikosi érmek toronyhoz erősített kötélen járást ábrázolnak. Később Indiából és Egyiptomból jöttek K.-ok Konstantinápolyba és a középkorban ily fajtáju ind, persa és más keleti K.-okat ismertek. Arcangelo Tuccaro képes munkát adott ki e mesterségről (Páris 1599). Újabban különösen olaszok tűntek ki e művészetben, nevezetesen a Chiarinik, kik akrobatáknak nevezték magukat, míg mások előbb equilibristák névvel működtek. Újabbi időben Blondin Károly keltett nagy csodálkozást, aki kötélen több ízben átkelt a Niagara folyamon. Gyakran állatokat is kitanítottak a K. ügyességére. L. még Egyensúly (A PALLAS NAGY LEXIKONA X. KÖTET BUDAPESTEN PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1895)


Akrobata (gör.), tulajdonképpen olyan ember, aki lábujjain jár, óvatosan lépked vagy kúszik. A mai értelemben kötéltáncos vagy általában gimnasztikai mutatványokat végző erőművész. (RÉVAI NAGY LEXIKONA I. KÖTET BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNY TÁRSASÁG 1911)

Artista (a francia artiste-ből, művész), eredetileg nálunk német mintára a műlovasok, színművészek, akrobaták, clownok, állatszelidítők stb. neve. Újabban A.-nak nevezik magukat a kisebb énekes színpadokon, orfeumokban működő énekesek, táncosok, kómikusok is, akik Lipcsében megalapították érdekeik védelmére a nemzetközi A.-szövetséget. (RÉVAI NAGY LEXIKONA II. KÖTET BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNY TÁRSASÁG 1911)


Akrobata (gör.: a.m. lábujjheggyen járó), a régi görögök így nevezték a kötéltáncosokat. Később már nemcsak a kötéltáncosokat nevezték A.-knak, hanem az egyensúlyozókat, nyújtótornászokat, ugróművészeket, súlyemelőket stb. is. Régen Indiából, Perzsiából és Egyiptomból kerültek ki a leghíresebbek, újabb időben olaszok voltak a legügyesebb A.-k. A kötéltáncosok között világhírre tett szert Charles Blondin, aki többször átment a Niagara-zuhatag fölött kifeszített kötélen. (TOLNAI ÚJ VILÁGLEXIKONA ELSŐ KÖTET BUDAPEST, 1926 TOLNAI NYOMDAI MŰINTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT RÉSZV.-TÁRS. KIADÁSA)

Artista, a latin ars (a.m. művészet) szóból, eredetileg művészt jelent. Manapság az orfeumok, cirkuszok bűvészeit, kómikusait, akrobatáit és más szereplőit nevezik így. (TOLNAI ÚJ VILÁGLEXIKONA ELSŐ KÖTET BUDAPEST, 1926 TOLNAI NYOMDAI MŰINTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT RÉSZV.-TÁRS. KIADÁSA)


akrobata gör. 'magasba kúszó: cirkuszi artista, aki erő- és testügyességi mutatványokat végez. Ide tartoznak a kötélen és trapézon dolgozó légtornászok is. (ÚJ MAGYAR LEXIKON 1 A-C HARMADIK, VÁLTOZATLAN LENYOMAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1960)

artista fr. 'művész': a cirkuszi mutatványosok (akrobaták, állatszelídítők, bohócok, erőművészek, egyensúlyozó művészek, légtornászok, műlovarok, szemfényvesztők, hasbeszélők, törpék, óriások stb.) összefoglaló elnevezése. (ÚJ MAGYAR LEXIKON 1 A-C HARMADIK, VÁLTOZATLAN LENYOMAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1960)