Maczák Ibolya: Egy ismeretág ébresztése?

    Új típusú segédlet a cirkuszkutatáshoz I. rész

 

„Ha egy ismeretág keresi önálló tárgyát és fel kívánja építeni rendszerét, az önigazolás feladata rendszerint professzoraira hárul”– fogalmazta meg Horváth Tibor.[1]   Megállapítását kiegészítve megjegyezhetjük: a kutatókra legalább ekkora feladat hárul(hat), mivel effajta tevékenység lehetséges útja szakcikkek írása, majd ezek rendszerezése is. Magyarországon jelenleg kevés cirkuszkutatással kapcsolatos tudományos mű ismeretes annak ellenére, hogy a cirkusz a „populáris kultúra legpregnánsabb jelensége.”[2]

A fehér folt-lét okainak taglalása nem tartozik ezen írás keretei közé. Bizonyos azonban, hogy problémát okoz e tekintetben a vonatkozó kutatáshoz kapcsolódó természetes bizonytalanság. Ezt főként az okozza, hogy „a tudósoknak nemcsak releváns szakirodalom kell, hanem az is, sőt elsősorban az, ami neki ötletet ad, illetve ötletének kivitelezéséhez hozzásegíti.”[3] Tehát a cirkuszkutatás nyilvánvaló gátja, hogy ha valaki elhatározza, hogy ezzel kíván foglalkozni, jóval több energiát kell a munkába fektetnie, mint olyan tudományok esetében, amelyek meglévő szakirodalmából vagy éppen kapcsolódó kiadott, vagy egyéb formában nyilvánossá tett forrásaiból meríthet ötleteket. Az ilyenfajta adathiányt a cirkuszkutatás esetében sajátos bőség is nehezíti: éppen az ismeretág popularitása következtében szókincse általánossá vált, ez pedig az automatikus keresést nehezíti meg. Igen bonyolult például az ismeretkör alapfogalmainak keresése: hiszen a cirkusz, a porond, az ugródeszka, a bohóc kifejezések számtalan olyan többletjelentéssel ruházódtak fel, melynek következtében jelentősen gyarapodott tudományos szempontból irreleváns előfordulásuk száma. Ezért tehát a kapcsolódó tematikus cikkek hiányát automatikus kereséssel is nehéz korrigálni.

A problémára adható – nyilvánvalóan sokféle – megoldási lehetőség egyike egy olyan speciális tematikus repertórium létrehozása, amely cikkbibliográfia és ajánló bibliográfia elegye: olyan annotált, cirkuszi vonatkozású cikkek gyűjteménye, amely napilapokból veszi anyagát. Ezek ugyan terjedelmüknél és műfaji sajátosságaiknál fogva önmagukban nem feltétlenül használhatók és hivatkozhatók, de meríthetők belőlük olyan támpontok, melyek szakcikkek alapját képezhetik.

Példa erre Kántor Kata 2007. augusztus 22-i cikke a Híradó honlapjáról, melynek címe: Hungarikum a porondon – Akinek II. Erzsébet és Chaplin is tapsolt.[4] Az írásból nyerhető adatok, fogalmak: Weisz Nándor, Déri Csoport, Váradi Csoport. Ezek mindegyike keresőkifejezés lehet, s ezáltal további adatgyűjtést alapozhat meg. Ha például valamelyik említett művészcsoport történetét szeretné megírni valaki, nemcsak általános fogalmakra (akrobata, artista) kereshetne, hanem a biztosabb eredményt hozó nevekre is. Kántor Kata cikkét olvasva – a tájékozott szerző jóvoltából – a közvetlenül a cirkusz témaköréhez tartozókon kívül egyéb adatok is nyerhetők, amelyek az Váradi Csoport ugrószámának hungarikum voltára, sőt a Debreceni Református Kollégium hajdani játékaival való kapcsolatára utalnak. Ez utóbbinak pedig létezik kutatható anyaga mind források, mind szakirodalom, mind az ismeretterjesztés vonatkozásában.

A napilapokban olyan cikkek is találhatók – s természetesen ezek vannak többségben –, amelyek alapvetően nem a cirkuszról szólnak, s ezért nem is képezhetnék szakbibliográfia anyagát, ám mégis értékes információ nyerhető belőlük. Ilyen a 2001-es győri Mediawave fesztiválról tudósító írás, amely cirkusztudományi konferenciára utal.[5] Ennek nyomán már könnyű feltérképezni a tudományos konferencia anyagát. Ebben az esetben a kutatás következő lépcsőfoka nem adatokkal, hanem szakcikkekkel gazdagít.

            A cirkuszkutatási segédlet létrehozását technikai szempontból az a szerencsés helyzet segítette, hogy a négy „nagy” magyarországi napilap (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava) anyaga olyan internetes archívumban található, amely szövegszavas keresést tesz lehetővé. Azaz minden olyan cikk fellelhető benne, amelyben cirkusz szerepel. Ezt az anyagot természetesen tartalmi szempontból szűrnie, formai vonatkozásban pedig egységesítenie kell a segédlet létrehozójának.

A kutatás támogatására célszerűnek tűnik olyan adatok felvétele is, amely adatokat tartalmaznak ugyan, de „határesetnek” minősülnek. Ezek közé tartoznak például az olyan színházi előadások vagy drámák, amelyek tárgya jelentős mértékben vagy meghatározó módon a cirkusz. Ebből adódóan nem számít olyan dráma, amelynek szereplői bohócról beszélnek. Besoroltatna viszont – Egressy Zoltán Kék, kék, kék című drámája, mivel megalapoz olyan irodalmi szempontú elemzéseket, amelyek a cirkuszi konvenciót dolgozzák fel. Ez azonban nem zárja ki, hogy a későbbiekben – a cirkuszkutatás további irányának megfelelően – a téma marginálissá válik és kikerül egy esetleges szakbibliográfia kereteiből.

A segédlet fő feladata tartalmi szempontból tehát az, hogy könnyítse, konkretizálja a tájékozódást és az esetleges tudományos kutatást megalapozó – akár elektronikus – keresést. Fontos funkciója, hogy „tanítson” „új” neveket (Piccard Mariska, stb.) és fogalmakat – akár a cirkusz tárgykörétől eddigi használatban távol esőket is. Jó példa erre a szinti kifejezés. Mivel mutatványos roma népcsoportról van szó, etnikai, szociológiai, néprajzi szempontból foglalkoztak velük. Tevékenységüket egészen új megvilágításba helyezné az esetleges cirkusztudományi szempontú vizsgálat.

A cikkek tartalmi vonatkozásáról annotációk tájékoztatják a segédlet használóit. Ezek a rövid, egy-két szavas közlések a későbbiekben akár hierarchikus tárgyszórendszert, tezauruszt alapozhatnak meg, amely még hatékonyabban támogatná újabb szakcikkek létrejöttét.

A fenti – némileg elméleti – a segédlet szükségessége mellett szóló érvelés próbája a gyakorlat. Ebből a szempontból a létrehozás fázisában az a kérdés, hogy összegyűlik-e elegendő számú adat. (Évi 2–3 használható tétel esetében kár lenne segédletként definiálni az összegyűjtött adatokat.) Próbaképpen a 2001-es év vonatkozó adatait gyűjtöttem fel és rendszereztem, ötven tételt regisztrálva. Ez a szám biztatónak tűnik, s a cikkek adatainak tartalmi sokfélesége is további munkára sarkall.

A segédlet használhatóságának igazolását nyilvánvalóan a felhasználói fázis fogja segíteni: ha valóban szakcikkeket alapoz meg – s elavul. Legfőbb „küldetése” ugyanis az, hogy  – újabb szakcikkek születésével – szakbibliográfiává váljon.[1] Horváth Tibor, Don Quijoték útjain: A szakmáról három szólamban, Könyvtári Figyelő, 1997/4.

[2] Orlóci Edit, A cirkusz a magyar tömegkultúra-kutatásban,

http://www.communicatio.hu/mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/horlociedit.htm

[3] Könyvtárosok kézikönyve, szerk. Horváth Tibor, Papp István, I, Bp., Osiris, 1999, 103.

[4] http://www.hirado.hu/cikk.php?id=225972

[5] Lásd függelék 6. sz. tétel

 

Függelék

2001

 1. Hanga Piroska, A Honvéd Együttes ezredfordulója: Aranyos Károly az elmúlt évről és a társulat idei terveiről, Magyar Nemzet, 2001. január 8. [Varázslatok a cirkuszban.][1] http://www.mno.hu/portal/18728
 2. Bóta Gábor, Az akrobata vándorútja a porondon, Magyar Hírlap, 2001. január 15. [Rippel fivérek, Rodiona, Sallai Tibor, Simet László, Szaprekin, 2001 Cirkuszodisszeia, Kristóf Krisztián, új cirkusz, cirkuszszínház] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=24340
 3. Kálmán Gyöngyi, Muzsika és a társművészetek: Solymosi Tari Emőke szerkesztő-műsorvezető a Szent István Zeneház Pastorale sorozatáról, Magyar Nemzet, 2001. február 17. [Cirkuszi zene.] http://www.mno.hu/portal/20999
 4. Bóta Gábor, Artisták színészi szerepben, Magyar Hírlap, 2001. április 3. [Cirkus Cirkör, Orionteatern Trix Lars Rudolfsson, Decouflé Csoport, Kristóf Krisztián, 2001 Cirkusz Odüsszeia új cirkusz cirkuszszínház Urga, cirkuszi zene.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=29072
 5. Fucskó Hajnalka, Elkopott a Városliget régi dicsősége: Koncepciók sora készült Budapest legnagyobb közkertjének rekonstrukciójára, de a megvalósításra nincs pénz, Népszabadság, 2001. április 18. [Mutatványos helyszín, Városliget, 2001.] http://nol.hu/cikk/16765
 6. Tölgyesi Gábor, Mediawave a játék jegyében, Magyar Hírlap, 2001. április 20. [Konferencia a cirkuszról 2001. április 29–30. Győr.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=29987
 7. Kormosné J. Margit, Oroszláncsók a Művésztelepen, Népszabadság, 2001. április 21. [Idomítás, Schneller László, ZOO Cirkusz.] http://nol.hu/cikk/17141
 8. Varga Dóra, Nagyvárosi kalandtúra a Városligetben, Magyar Hírlap, 2001. május 9. [Cirkuszpedagógia.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=31055
 9. A Jardindöpalitól a Palizabig, Népszabadság, 2001. május 31. [A régi Budapest a fattyúnyelvben, cirkuszra vonatkozó szleng, Barokaldi Cirkusz.] http://nol.hu/cikk/20513
 10. Cirkusz nyugágyból, Népszabadság, 2001. június 1. [Trapézakrobaták, cirkusz-színház, Les Arts Sauts, Kayassine.] http://nol.hu/cikk/20617
 11. J. van Alkemade, Egy múzeumi éjszaka, Népszabadság, 2001. június 8. [Cirkusz- és bohócmúzeum Ausztriában.] http://nol.hu/cikk/21080
 12. Vakációs megoldások: Agyagozás, korrepetálás, varázslótanfolyam, Népszabadság, 2001. június 13. [Cirkuszpedagógia.] http://nol.hu/cikk/21452/
 13. Bóta Gábor, Élettelenekkel életre keltett érzelmek, Magyar Hírlap, 2001. június 26. [Bábcirkusz, Pannalal's Puppets, Figurina Animációs Kisszínpad] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=33470
 14. Trencsényi Zoltán, A keljfeljancsiság filozófusa: Eötvös Gábor zenebohóc ma nyolcvanéves, Népszabadság, 2001. június 28. http://nol.hu/cikk/21452
 15. Francia cirkuszművészek Budapesten, Magyar Hírlap, 2001. július 9. [Les Arts Sauts, Kayassine.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=34134
 16. Mester László, Lekenyerező: éjjel-nappal, Népszabadság, 2001. július 13. [Trapézakrobaták, cirkusz-színház, Les Arts Sauts, Kayassine.] http://nol.hu/cikk/24259
 17. R. V.   Cirkusz a levegőben: Francia trapézakrobata-színház bemutatója Budapesten, Népszabadság, 2001. július 18. [Trapézakrobaták, cirkusz-színház, Les Arts Sauts, Hervé Lelardoux, Kayassine; cirkuszi zene, játéktér.] http://nol.hu/cikk/24576
 18. Bóta Gábor, A nagy légi mechanizmus, Magyar Hírlap, 2001. július 19. [Les Arts Sauts Kayassine, Cirkus Cirkör, Pascale Valenta, Hervé Lelardoux , Hans Walter Müller, játéktér cirkuszszínház.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=34732
 19. Szepesi Attila, Reformkori vigasságok: Fogyó ligetünk, Magyar Nemzet, 2001. július 21. [Mutatványosok: Bertoletti, Borovics Vince, Hirsch Danemark, Franciska Heppner, Löwenritt, Mamok, Romanini, Schwarzenberg Pál.] http://www.mno.hu/portal/30607
 20. Trencsényi Zoltán, Légtáncest a buborékban, Népszabadság, 2001. július 21. [Trapézakrobaták, cirkusz-színház, Les Arts Sauts, Kayassine; cirkuszi zene, játéktér, Plume, Archaos, Cirque du Soleil, Hans Valter Müller.] http://nol.hu/cikk/24925
 21. Szénási Zsófia, Ősi cigány mesterségek: Rostás-Farkas György író egy új könyvsorozatról, Magyar Nemzet, 2001. július 26. [Mutatványos cigányok, szintik.] http://www.mno.hu/portal/30904
 22. Bóta Gábor, Hedonista élvezet Avignonban, Magyar Hírlap, 2001. július 27. [Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, cirkusz-színházi előadás.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=35159
 23. Ortutay L. Gyula, A tradíció, Népszabadság, 2001. július 27. [Artistaképzés története, Yi Liao, Pekingi Nemzetközi Művészeti Iskola.] http://nol.hu/cikk/25491
 24. Kis Anna, Légi balett hatalmas fehér léggömbben, Népszabadság, 2001. július 30. [Trapézakrobaták, cirkusz-színház, Les Arts Sauts, Kayassine; cirkuszi zene, Hervé Lelardoux, Pascale Valenta, játéktér, Hans Valter Müller.] http://nol.hu/cikk/11195
 25. T. Z., Teremtéstörténet a cirkuszban, Népszabadság, 2001. augusztus 2. [Ariadne Artistaszínház, Les Arts Sauts, Cirkus Cirkör, Fekete Kiss Sándor, Méhes Csaba, Szaid Tichiti, Tímár Krisztina, Csillagkapu.] http://nol.hu/cikk/25929
 26. Scipiades Erzsébet, A csók (Különös történetek), Magyar Hírlap, 2001. augusztus 3. [Dittmar Roland, Németh Ágnes.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=35547
 27. Csukás István, A cirkusz csodája, Magyar Nemzet, 2001. augusztus 4. [Aszalós Károly, Gálfi János cirkuszi konferanszié, Soós András cirkuszi dramaturg, Csukás István: Orrom krumpli, hajam kóc – bohóctréfák gyűjteménye, segédkönyv az artistaképzésben.] http://www.mno.hu/portal/31489
 28. Bóta Gábor, A porond filozófusa, Magyar Hírlap, 2001. augusztus 24. [Eötvös Gábor, Piccard Mariska, ifj. Eötvös Gábor, Eötvös Tibor, Eötvös Chily, Eötvös Cirkusz.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=36562
 29. Ferch Magda, Sur le pont d’Avignon: Színházi fesztivál a pápák városában, Magyar Nemzet, 2001. augusztus 25. [Cirkusz-színház; Tribu iOta.] http://www.mno.hu/portal/1442
 30. Bóta Gábor, Elvágyódó hősök sikersorozata, Magyar Hírlap, 2001. szeptember 7. [Egressy Zoltán: Kék, kék, kék] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=37267
 31. Kész cirkusz!: Premierrel kezdi az őszi szezont a Bárka, Népszabadság, 2001. szeptember 7. [Kék, kék, kék, Egressy Zoltán.] http://nol.hu/cikk/29008
 32. N. Kósa Judit, Gorsium szenzáció lehet: Tác közelében volt Alsó-Pannónia provincia kultikus központja, Népszabadság, 2001. szeptember 10. [Amfiteátrum.] http://nol.hu/cikk/29190
 33. Zappe László, El, el, el: Egressy Zoltán színműve a Bárkában, Népszabadság, 2001. szeptember 11. [Kék, kék, kék] http://nol.hu/cikk/29316
 34. Bóta Gábor, Az ócskaság szelíd költészete, Magyar Hírlap, 2001. szeptember 12. [Szőke Szabolcs, Michel Indali, Kék, kék, kék] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=37508
 35. T. Z., Kagylóhéjba zárt cirkusz: Inbal Pinto táncszínháza a Trafóban, Népszabadság, 2001. szeptember 19. [Oyster, Haifai Színház] http://nol.hu/cikk/30057
 36. T. Z., Csodás napok a cirkuszban, Népszabadság, 2001. október 4. [Régi cirkusz, új cirkusz, Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Anhui Kínai Nemzeti Cirkusz, Cirkus Cirkör, Les Arts Sauts, Táncvarázslatok a cirkuszban, Zhang Fan.] http://nol.hu/cikk/31987
 37. Bogácsi Erzsébet, A gyermek két alteregója: Magyar Éva bemutatóra és újabb utakra készül, Népszabadság, 2001. október 16. [Sámán Színház, Paralelepipedon.] http://nol.hu/cikk/33736
 38. Pósa Zoltán, Na végre, itt a nyár – Családi filmet készít Fonyó Gergely, Magyar Nemzet, 2001. október 19. http://www.mno.hu/portal/37605
 39. S. K., Múltidéző tématervek, Népszabadság, 2001. október 25. [Cirkuszi témák bélyegen.] http://nol.hu/cikk/34298
 40. Tyápay Katalin, Lóháton vágtázó majmok: Próbán a Fővárosi Nagycirkuszban, Népszabadság, 2001. október 29. [Állatidomítás, dzsigitlovaglás, A Cirkusz Csodás Világa, Natasa Jakubova.] http://nol.hu/cikk/34707
 41. Szepesi Attila, A gróf, aki rovarokat és élményeket gyűjtött, Magyar Nemzet, 2001. október 31. [Heccszínház, állathecc.] http://www.mno.hu/portal/38885
 42. Budafoki háza is őrzi a zongoraművész emlékét: Nyolcvan éve született Cziffra György, Magyar Nemzet, 2001. november 5. [Cirkuszi zene.] http://www.mno.hu/portal/39444
 43. Gazsó Rita, Haas-palota, Magyar Nemzet, 2001. november 12. [Mutatványos helyszín, Tuschl Sebestyén, 1794.] http://www.mno.hu/portal/40504
 44. Bóta Gábor, Máshol kell keresnünk a gyógyulást, Magyar Hírlap, 2001. november 13. [Stúdió „K”, Szőke Szabolcs, Hólyagcirkusz, Az utolsó pacc, Kontrapunkt.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=40846&
 45. Rácz Judit, Félénk leánykából okos politikus: Magyarok királynéja, Magyar Nemzet, 2001. november 17. [Akrobatikus kunsztok, lovas produkció, Renz-cirkusz, Erzsébet királyné.] http://www.mno.hu/portal/41312
 46. Rajzművészet a változások korában, Magyar Hírlap, 2001. november 21. [Cirkuszábrázolás, Henri Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Akrobaták, Anya gyermekével.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=41315&
 47. Szepesi Attila, Pesti séta az Ökörföldtől a mostani Városligetig, Magyar Nemzet, 2001. november 22. [Mutatványos helyszín, Fővárosi Nagycirkusz, 1891.] http://www.mno.hu/portal/42124
 48. Margitai Ági egy táncprodukció főszerepében, Magyar Hírlap, 2001. november 26. [Sámán Színház, Magyari Éva, Paralelepipedon.] http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=41579
 49. Valaczkay Gabriella, Sámánok a porondon, Népszabadság, 2001. november 26. [Sámán Színház, Magyari Éva, Paralelepipedon.] http://nol.hu/cikk/38544
 50. Metz Katalin, A táncba költözött dallam: Karinthy-novella ihlette a Sámán Színház új előadását, Magyar Nemzet, 2001. december 3. [Magyari Éva, Paralelepipedon.] http://www.mno.hu/portal/43980


[1] Az egyes tételek időrendben, azon belül (azonos dátum esetén) szerzői betűrendben követik egymást. A szögletes zárójelben lévő annotációk olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a címből nem derülnek ki. A kurzív tételek címeket jelölnek.