Murainé Szakáts Ildikó: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere I. rész

    (Az artista szakképesítés központi tantárgyi programja)

 

 

Vonatkozó tartalom:

 

A szakképesítés azonosító száma

Szak-képesítés meg-nevezése

Jegyzékbe kerülés éve

Az iskolai rendszerű szakképzés képzési időtartama

Iskolai előképzettség

A szakmai és vizsgáztatási követelmény-rendszer meghatározására feljogosított miniszter

Megjegyzések

 

 

 

Évfolyamok száma

Képzési idő /tanórában/

Elmélet

Gyakorlat

 

 

 

 

 

 

 

 

aránya %

 

 

 

89 2 3729

15 3 0 01

Artista

1993.

3

3300

30

70

a*

MKM

egyéni felkészüléssel is

                     

1996.

A következő jogszabály, a 2/1996. (I. 19.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról a kimeneti követelményeket fogalmazta meg.

A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet mellékletének az 50. sorszáma alatt található az artista szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelménye.

A követelményrendszer összeállításában részt vett Orlóczi Béla és Kristóf István az Állami Artistaképző Intézet tantestületével.

A fő szakterületek a következők:

Akrobata

Légtornász

Egyensúlyozó

Zsonglőr

Bohóc

Bűvész, illuzionista

Állatidomár

  

1998.

Megjelent az ARTISTA SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI TANTÁRGYI PROGRAMJA, mely előírja az artista szakképesítés képzési követelményeit.

Ezen belül

    A képzés szabályozásának jogi hátterét

a képzés szervezésének feltételeit

a tanulók felvételének feltételeit

    a képzés célját, feladatait

    a képzés szakmai követelményeit

    a szakképesítéssel betölthető munkaköröket

    A képzés struktúráját

A képzési idő

Évfolyamok száma: 9

Összóraszám: 8210 óra

Elmélet aránya: 20%

Gyakorlat aránya: 80%

A képzés tantárgyai:

Közismereti tantárgy:

Osztályfőnöki óra

Szakmacsoportban közös tantárgyak:

Gazdasági és jogi ismeretek

Cirkusztörténet

Akrobatika

Ügyesség

Pantomim

Tánc

Függőszer

Célgimnasztika

Speciális szakmai tantárgyak:

Akrobata

Légtornász

Zsonglőr

Bohóc

Egyensúlyozó

    A szakmai vizsgáztatásra vonatkozó előírásokat

     a tantárgyak képzési programjait

tantárgyi program célját

a követelményeket a tantárgyi program elvégzése után

a tantárgy kapcsolatait más tantárgyakkal

az értékelés módját

a tantárgy képzéséhez szükséges tárgyi feltételeket.

A program kidolgozásában az Állami Artistaképző Intézet teljes tantestülete részt vett, valamint Zsilák György és Eötvös György.

Szerzők: Bánfai Ágnes, Deltai Károly, Glatz Jánosné, Hegedűs Zoltán, Husné Dr. Orlóci Edit, Laczkó Vladimír, Molnár László, Murainé Szakáts Ildikó, Nánási Ottó, S. Tóth Margit, Simet László, Vadady Ágnes, Zsilák György.

 

2004-től napjainkig

A szakképzés 2004-ben kezdődött szerkezeti és tartalmi átalakulása az artistaképzésre is kiterjedt.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3.1. programpontja részeként első lépcsőben az artistaszakma munkakörelemzésére került sor párhuzamosan a pantomim és kaszkadőr szakterületekkel. A programrész kidolgozásában három fő vett részt: Laczkó Vladimír, Murainé Szakáts Ildikó és Pósvai Zoltán. Ennek eredményeként készült el az artistamunkakör feladatprofilja.

Ezt követte a feladatokhoz tartozó kompetenciák meghatározása, ill. elkészült az artista-szakképesítés új, modulrendszerű Szakmai és Vizsgakövetelménye (a tervezet jogszabályban történő megjelentetése folyamatban van). Elkészült továbbá az erre épülő modulrendszerű Pedagógiai Program tervezete is, mely a szakmai egyeztetéseket követően végső kidolgozásra vár.

 

Jelenleg a képzés még az 1998-ban megjelent központi program szerint folyik, de a képzésüket a modulrendszerű vizsgakövetelményre épülő központi program megjelenését követően megkezdő tanulók már az új program szerint folytatják majd a tanulmányaikat. Az artistaképzésben is elkövetkezik tehát az a helyzet, hogy a képző intézményeknek helyi tantervükben két képzési programot kell párhuzamosan szerepeltetniük és alkalmazniuk a tanulók beiratkozási idejének megfelelően.

Információ: a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján.* Legalább a 10. osztály elvégzéséhez kötött

Ugyanebben az évben jelent meg a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről, mint az állam által elismert képzési jegyzék (rövidítve: OKJ). A benne foglalt szakképesítések hatálya országos.

 

A magyar artistaképzés jogszabályi rendezése, a követelmények dokumentálása, jogszabályban történő meghatározása a rendszerváltást követően, a 90-es évek elején kezdődött meg. Az azt megelőző négy évtizedben a képzés jogi szabályozása nem lett részletesen kidolgozva.

1993.

Az első szabályozó rendelkezés a 3/1993. (II. 2.) MKM rendelet volt, mely a 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet a művelődési ágazati szakmunkásképzésről és munkaköri szakképzésről szóló rendelet  módosításaként, 1993-ban meghatározta a vizsgáztatás szervét.

„A hivatásos előadóművészi szakképzés vizsgabizottságát működtető szerv

- az Artistaképző Intézet az artista, a kaszkadőr és a jégtánc művészeti ág tekintetében”.