Murainé Szakáts Ildikó: A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 3. rész

Az Artista szakképesítés modul rendszerű követelményei

 

Az artista szakképesítés új szakmai és vizsgakövetelményei, a jogszabályi követelményeknek megfelelően, ún. modulrendszerben készültek.

A modulok olyan tanegységek, melyek a szakmára jellemző, adott szempontok alapján csoportosítják a követelményeket. Bizonyos modulok több szakképesítésnek is részei lehetnek. Ilyenek jellemzően a vállalkozási ismereteket tartalmazó követelményegységek, vagy egyes művészeti szakmáknál a művészetek története.

Az adott modult hatjegyű számmal jelölik, amelyből az első négy számjegy a modul sorszámát, az utolsó két számjegy a modul lajstromba vételének évszámát jelöli. A szakképzési követelményeket a munkakör feladatait tartalmazó „Feladatprofil” és a feladatok végrehajtásához szükséges kompetenciák gyűjteménye, a „Tulajdonságprofil” határozzák meg.

Az artistaszakma műveléséhez tartozó munkafolyamatok leírását háromfős szakértői csoport állította össze munkakörelemzés alkalmazásával*. A munkafolyamatok csoportosítása a tartalmuk szerint történt. Ez a csoportosítás szolgált a modulok kialakításának alapjául. A modulok „Feladatprofil” fejezete tartalmazza a munkafolyamatokat.

A következő lépcsőben a kompetenciák munkafolyamatokhoz rendelése készült el. A kompetencia azon szakmai ismeret vagy tulajdonság, amely szükséges valamely munkafolyamat, feladat végrehajtásához.

Pl. a 1733-06 Alkotóművészet modul „Feladatprofil”-jában található „Új elemeket tanul” munkafolyamathoz, ugyanezen modul „Tulajdonságprofil” „Szakmai kompetenciák” részben „C Próbaterv készítés” ismeret szükséges. (A próba megtervezése, akár csak fejben is elengedhetetlen egy új elem betanulásához.)

A „Szakmai kompetenciák” előtt található betűjelek a kompetencia szükségességének súlyát határozzák meg. Az „A” jelű kompetenciák alapvető fontosságúak, nem helyettesíthetők, hiányuk a munkavégzést gátolja. Az „E” jelű kompetenciák helyettesíthetők, hiányuk nem gátolja a tevékenység végrehajtását.

Pl. 1734-06 Cirkuszi élet modulban lévő „A Fényigények” olyan kompetencia, amely nélkül az artista nem tudja tevékenységét megvalósítani. A produkció végrehajtásához elengedhetetlen a szükséges fényviszonyok ismerete, melyről minden alkalommal meg kell győződnie és azonnal reagálnia, ha a fényviszonyok megváltoznak, akár előadás közben is. Valamint a próbák folyamán a rendező és a fénytechnikai személyzet részére meg kell tudnia határozni, hogy milyen fénybeállítás nem veszélyezteti a produkció biztonságát.

Az Artista szakképesítés szakmai követelménymoduljai

                                   1732-06; Gazdálkodás, vállalkozás modulban a tevékenység ügyviteli feladatai (írásbeli vizsga),

                                   1734-06; Cirkuszi élet modulban az artista-tevékenység folytatásához, az utazó életmódhoz tartozó ismeretek (szóbeli vizsga),

                                   1735-06; Alkalmazott cirkuszművészet modulban a mozgásanyag, a próbák és a szereplés tevékenysége találhatók (gyakorlati vizsga).

Az Artistaművész ráépülés szakmai követelménymoduljai

1733-06; Alkotóművészet modulban a produkció-készítés folyamatához tartozó ismeretek, tevékenységek szerepelnek:

                                   az 1. írásbeli vizsgarész a cirkusztörténet anyagából,

                                   a 2. gyakorlati vizsgarész egy szakdolgozat készítésével és védésével,

                                   a 3. gyakorlati vizsgarész egy saját tervezésű produkció bemutatásával.

Az Artista szakképesítés szakmai követelménymoduljai:

1732-06 Gazdálkodás, vállalkozás

Feladatprofil:

Felméri a piaci igényeket

Alkalmazza számítógép-felhasználói ismereteit

Szakmai bemutatókon vesz részt

Referencia-anyagot készít

Meghatározza produkciójának piaci értékét

Rendszeres kapcsolatot tart a munkaadókkal, ügynökségekkel

Üzleti ajánlatot tesz

Piaci információkat cserél

Figyelemmel kíséri a konkurenciát

Adminisztrálja a tevékenységét

Jogszabályi kötelezettségeinek eleget tesz

Szerződést köt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Munkamegosztás a technikai és ügyviteli feladatokban

D Dokumentációs és ügyviteli dolgozó munkaköre

C Dokumentációs és ügyviteli feladatok ellátása

D Információ-szerzés módszerei

D Információ-feldolgozás módszerei

C Információk felhasználása a művészi munkában

B Kapcsolattartás közvetítőkkel, ügynökökkel

B Kapcsolattartás munkaadókkal

B Kapcsolattartás művész partnerekkel

B Kapcsolatépítés módszerei

B Ajánlatok fogadása, feldolgozása

B Ajánlatok, offer-anyagok készítése

C PR tevékenység

C Üzleti tárgyalás formái, technikái

C Szerződési formák

C Szerződések tartalmi összetevőjének módozatai

C Szerzői- és munkajog

C Gazdálkodás, vállalkozás

C Pénz- és adóügy

C Nyugellátás, társadalombiztosítás

1733-06 Alkotóművészet

Feladatprofil:

Tájékozódik a szakmai trendekről, követelményekről

Felméri saját kompetenciáit

Forrásanyagot gyűjt

Eldönti, hogy a piac mely területén kíván megjelenni

Kiválasztja az eszközöket

Partnert keres

Kiválasztja a produkció elemeit

Meghatározza az elemek sorrendjét

Megismeri és meghatározza a biztonságtechnikai előírásokat

Kialakítja az előadása stílusát

Írásba foglalja elképzeléseit

Megfelelő gyakorlóhelyet biztosít

Tanárt, oktatót foglalkoztat

Beszerzi és minősítteti az eszközöket

Fejleszti a szükséges fizikai képességeit, mozgáskultúráját

Betanulja a mozgásanyagot

Új elemeket tanul

Koreográfiát tanul

Állatokat idomít

Partnereinek betanítja, betaníttatja a mozgásanyagot

Aktualizálja az elemek sorrendjét

Összehangolja a tevékenységét a partnereivel

Szükség esetén módosítja az eszközöket

Kiválasztja a konkrét zenét

Kosztümöt készíttet

Bepróbálja a kosztümöt, szükség esetén átigazíttatja

Szakemberek véleménye alapján módosítja a produkciót

Betartja a biztonságtechnikai előírásokat

Informálódik a társművészetekről

Tájékozódik a technikai újdonságokról

Ötleteket gyűjt a sport világából

Új elemeket talál ki

Új rekvizitumokat talál ki

Új látványtechnikai elemeket dolgoz ki

A fő szakágak új kombinációit dolgozza ki

Alkalmazkodik az új követelményekhez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Tánc (klasszikus és kortárs), koreográfia

C Pantomim, mimográfia

C Színjátszás (verbális, nonverbális)

C Kaszkadőr tevékenység

C Tornasportok (szertorna, ritmikus gimnasztika, gumiasztal- és sportakrobatika)

C Küzdősportok (karate, cselgáncs eséstechnikák)

E Vívás

C Lovassport

E Jégtánc, műkorcsolya

E Műugrás, műúszás

D „ Street” sportok (BMX, gördeszka, görkorcsolya)

B Vizuális eszközök (kosztüm, smink, fénytechnika, vetítés)

B Auditív eszközök (hangfelvétel, élőzene, hangeffektusok, csend)

B „ Játszó tér”, térelrendezés (a cirkusz három dimenziója, paraván, függöny)

B Kellékek, eszközhasználat

A Partner/ek kiválasztása, betanítása

C Technikai segítő(k) kiválasztása, betanítása

B Szakmatörténet

C Művészettörténet

D Jelmez- és divattörténet

D Művészeti irányzatok

B Szakmai irányzatok

C Stílusismeret

C Zenei ismeretek

C Forrásanyaggyűjtés technikái

B Önértékelés módszerei

C Tervezés saját ötlet alapján önállóan

C Tervezés mások ötletei alapján önállóan

C Mások által alkotott előadások feldolgozása

A Meglévő műsoranyag adaptálása alkalomhoz, helyszínhez

D Dramaturgia, forgatókönyv-készítés

C Próbaterv-készítés

A Cirkuszi produkciók szerepkörei

A Hagyományos- és modern cirkuszműsor szerkezete

B Filmben, tv-ben alkalmazott artistaművészet

B Társ- és összművészeti bemutatókban alkalmazott artistaművészet

1734-06 Cirkuszi élet

Feladatprofil:

Rendszeresen gyakorol

Edzettségi állapotát megőrzi

A koreográfiát gyakorolja

Gondoskodik az eszközeiről

Karbantartja és ellenőrzi a rekvizitumait (munkaeszközeit)

Fellépésre alkalmas állapotban tartja a kosztümöket

Rendben, tisztán tartja állatait és azok felszerelését

Szállító járművet, lakókocsit biztosít

Megszervezi az utazást

Informálódik a helyi viszonyokról, az adott ország kultúrájáról

Meggyőződik a helyszín fellépésre való alkalmasságáról

Részt vesz a fellépés helyszínének előkészítésében

Egészséges életmódot folytat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Cirkuszsátor, -épület műszaki ismeretei

A Színház műszaki ismeretei

A Film, tv műszaki ismeretei

A Szabadtéri fellépés műszaki ismeretei

A Alkalmi rendezvények helyszínei

B Gyakorlóhely műszaki igényei művészeti fejlesztő munkához

B Gyakorlóhely műszaki igényei az előadások térigényének megfelelő próbákhoz

B Gyakorlóhely műszaki igényei kondicionáláshoz (erőnlét, állóképesség megőrzéséhez)

C Munkamegosztás a technikai és ügyviteli feladatokban

C Munkamegosztás az előadóművészi életfeltételek megteremtésében

B Egészséges életmód megteremtése, fenntartása

C Felszerelések és eszközök tárolása, szállítása

B Utazást, szereplést megelőző feladatok

B Utazó életmód feltételeinek megteremtése

A Cirkuszszezon, gálasorozatok, alkalmi bemutatók és azokra való felkészülés

B A mozgásanyagnak megfelelő jelmezigények (szabás, anyagfajta, minőség)

A Rekvizitigények

A Játszóhely mérete (terület, magasság)

A Talaj, padlózat anyaga, minősége

A Fényigények

A Munka- és balesetvédelem

A Baleset-megelőzés

A Hibaelhárítás

1735-06 Alkalmazott cirkuszművészet

Feladatprofil:

Próbákon vesz részt

Nyilvános előadáson, tv-ben, filmben szerepel

Légtornász tevékenységet végez

Zsonglőr tevékenységet végez

Akrobata tevékenységet végez

Egyensúlyozó tevékenységet végez

Bohóc tevékenységet végez

Állatidomár tevékenységet végez

Illúzió és bűvész tevékenységet végez

Különböző szakágakból kombinált artista tevékenységet végez

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Akrobata mozgásanyag

A Légtornász mozgásanyag

A Zsonglőr mozgásanyag

A Egyensúly mozgásanyag

A Bohóc

A Bűvészet és illúziótechnikák

A Állatidomítás

A Tüzes technikák (tűzfújó, tűz-zsonglőr)

A Bemelegítő-, rávezető-, fizikai képességfejlesztő mozgásanyag

A Akrobatikus eszközök

A Légtornász eszközök

A Zsonglőr eszközök

A Egyensúlyozó eszközök

A Bohóc kellékek

A Bűvész kellékek, kis- és nagyillúzió eszközei

A Állatidomítási eszközök

A Tüzes technikák eszközei

C Munkamegosztás az előadóművészi feladatokban

C Világítástechnikai szakember feladatköre

C Hangtechnikai szakember feladatköre

C Porondmester, ügyelő feladatköre

C Manézslegény, színpadmunkás feladatköre

C Öltöztető, smink- és maszkmester feladatköre

A Tusírozás

A modul szerkezetű vizsgarendszer nagy előnye, hogy a képzés folyamatába építve egy-egy modulvizsga a teljes képzési időtől függetlenül, korábban is letehető, ha az ahhoz kapcsolt tananyag tartalmát elsajátította az aspiráns.

Az artista szakképesítés teljes anyaga (a szakmai készségek, a személyes-, társas- és módszer-kompetenciák ismertetésével) megtalálható a 20/2008. OKM (VII. 29) rendeletben.* Részletes leírás: www.cirkusziakrobatika.hu 2008//1 A magyar artistaképzés jogszabályi háttere 1. rész