Szonday Szandra: Cirkuszművészeti szemináriumok az ELTE-n – Tapasztalatok (2. rész)

 A 2011/2012-es tanév szemináriumairól készült összefoglaló az előző lapszámban olvasható: http://www.epa.hu/01400/01461/00015/pdf/EPA01461_cirkuszi_akrobatika_2012_01_06_szonday.pdf.

Sikerként könyvelhettem el, hogy a nyár eleji konferencián1az egyik hallgató színvonalas előadással szerepelt, egy másik „törzshallgató” pedig szakdolgozata témájául választotta a cirkuszt. 

Az idei őszi félévet Bársony Mártonnal közösen jegyeztük. Miután ő a bohócokkal foglalkozik, az órákat kettéosztottuk, és felváltva tartottuk egy-egy közös téma szerint (tér, idő, test, dráma, stb.). Ezek az órák már szövegcentrikusabbak, „filozófikusabbak” (a hallgatók kezébe hosszú olvasmánylistát nyomtunk, gazdag ajánlott irodalomjegyzékkel a későbbi tájékozódáshoz), és kevésbé interaktívak voltak (mint ahogy egyébként jómagam terveztem), ugyanakkor, nagy örömünkre, rekordszámú hallgató járt az előadásokra.

 2012/13 I. félév

 Szonday Szandra, Bársony Márton: Cirkuszesztétika, bohócesztétika

Jegyszerzés:  dolgozat év végéig egy témában VAGY referátum egy szövegből (lásd bibliográfia), az órához kapcsolódóan.

 Tervezett tematika

 a. A cirkusz története, meghatározása(Szonday Szandra) 

 • Forma és funk: a populáris művészet esztétikai kihívása. In: Richard Shusterman:  Pragmatista esztétika (Kalligram, 2003)

 • Jánosi György: A szórakozás történelmi funkcióváltozásai (Magvető Kiadó, 1986)

 • Bálint Lajos: Színészek, táncosok, artisták (Gondolat Kiadó, Budapest, 1979)

 • Orlóci Edit: Szabad a porond. A magyar cirkuszi testnyelvjáték 1890-1914 (Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2002)

 • Bánfai Ágnes: „A torna és a cirkuszi akrobatika közötti azonosságok és különbözőségek” Cirkuszi Akrobatika, I. évf. 1. (2008)

 • H. Orlóczi Edit, „Akrobata – Artista” Cirkuszi Akrobatika, I. évf. 1-2. (2008)

 b. A bohóc története, meghatározása(Bársony Márton) 

  • Pap János: A bohóc archetípusa. In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Cirkuszkutatás 2006-2007 ( Jószöveg, Budapest, 2007)

  • Cheesmond, Robert: Where the Antic sits. In: David Robb (ed.): Clowns, fools and picaros : popular forms in theatre, fiction and film (Amsterdam : Rodopi, 2007)

  • Pap János: Bohóchumor In: Tóvay Nagy Péter (szerk.): Cirkuszkutatás 2008-2009 (Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2009)

  • Welsford, Enid: The fool: his social and literary history (Faber & Faber, 1968)

   • The Fool and the Trickster: Studies in Honour of Enid Welsford (Rowman and Littlefield Publishers Inc, 1979) 

 1. a. Dramaturgia és idő a cirkuszi műsorban (Sz.Sz.) 

 •  
  • Paul Bouissac: Semiotics at the Circus (De Gruyter Mouton, Berlin/New York, 2010) 

b. A bohóc és a szelep-funkció, a bohóc és az idő(Sz. Sz.) 

 • James G. Frazer: Az aranyág (Osiris, 2005)

 • Bahtyin:, M.M.: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája (Osiris, 2002)

 • Szilágyi Ákos: A megváltó nevetés. In: Pannonhalmi szemle. 6. 1998. 2. 17-28.  

 1. a. A cirkuszi tér(Sz.Sz.) 

  •  
   • Paul Bouissac: Semiotics at the Circus (De Gruyter Mouton, Berlin/New York, 2010)

   • Foucault: Más terekről. Heterotópiák (1967) (ford. Erhardt Miklós) In: Exindex, kortárs képzőművészeti folyóirat,  archívum - http://exindex.hu/index.php?page=3&id=253  

b. A rituális nevetés tere(B.M.) 

  •  
   • Watson,  Donald Gwynn:  Erasmus'  Praise of Folly and the Spirit of Carnival.  In: Renaissance Quarterly, 32/3.  (1979. ősz), The University of Chicago Press, 333-353.

   • Foucault, Michel:  A bolondság története a klasszicizmus korában.  (Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2004)

 a. A cirkuszi test(Sz.Sz.) 

  • Várszegi Tibor: „Test és idő. Filozófiai-esztétikai kísérlet.” in Várszegi Tibor (szerk.): Fordulatok: Hungarian theatres, 1992. (Magánkiadás, Budapest, 1992)

  • Uő.: „A test tudása. Nagy József színháza.” in Nagy József (Kijárat Kiadó, Budapest, 2000)

  • Kleist, Heinrich von: Über das Marionettentheater - http://www.kleist.org/texte/index.htm

  • Schlemmer-Moholy-Nagy-Molnár: A Bauhaus színháza (Corvina, 1978) 

b. A bohóc teste(B.M.) 

  • Agamben, Giorgo: Az uralkodó teste (fordította: Neumann Anna) In: 2000. Irodalmi és társadalmi havi lap. (2005. május)  -  http://www.ketezer.hu/  archívum, 2005. május 5.

  • Bóna László: Stan és Pan. Felebohócok. In: Filmvilág, 2000/1., 45-49. o.

  • Fellini, Federico:  Játszani, mint a gyermek (Háttér Kiadó, Budapest, 2003)

  • Fellini, Federico: Mesterségem, a film.  (Gondolat, Budapest, 1988)

  • Jampolszkij, Mihail: A király mint homo sacer. In: 2000, 2005. május 13. (http://www.ketezer.hu/, archívum)

  • Szilágyi Ákos: Homo sacer. In: 2000, 2005. május 3. (http://www.ketezer.hu/, archívum) 

 1. a. Dráma a porondon (Sz.Sz.)

b. Shakespeare bohócai (B.M.)

 •  
  • Foucault, Michel:  A bolondság története a klasszicizmus korában.  (Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2004.)

  • Kott, Jan: Kortársunk Shakespeare (Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1970) 

 1. a. Újcirkusz - alternatív cirkusz(Sz. Sz.) 

 •  
  • Fuchs Lívia (szerk.): Fejezetek a modern tánc történetéből (Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1995)

  • - Uő.: Száv év tánc (L’Harmattan, Budapest, 2007)

  • „A nagy mutatvány” Figyelő 2007, n. 23.

  • Halász Tamás, „A cirkusz szíve. A svéd Cirkus Cirkör.” Világszínház 2004/5.

   • „Egy újabb fejezet (CCN D'Orleans - Compagnie Josef Nadj: A virrasztók)” Balkon, 2002/4.

   • „Fűrészpor és táncpadló” Bárka Színház Hajónapló (Forrás: McTeka)

   • „Határvidékeken. Impressziók cirkusz és kortárs tánc közös kalandjáról az ezredfordulón.” Világszínház (Forrás: McTeka)

   • „Tényleg van másik” Balkon, 2001/4.

   • „Verona a porondon” Színház, 2003. szeptember

   • „Színház és/vagy cirkusz?” Ellenfény 2001/3.

  • Molnár Gál Péter, ”Új cirkusz és ellencirkusz” Népszabadság 1999. IX. 26.

  • Nánay Fanni, „Kezdetben vala a cirkusz” Ellenfény, 2003/3.

  • Rényi András, „A banalitás kontúrjai” Színház, 2002./7. 

b. Az avantgárd bohóc(B.M.) 

  • Szabolcsi Miklós: A clown, mint a művész önarcképe (Corvina, Budapest, 1974) 

 1. a. Cirkusz-kutatás napjainkban(Sz. Sz.) 

 • Lásd: McTEKA -kiadványok, cirkusziakrobatika.hu 

b. A bohóc és a tudomány napjainkban, a coulrophobia(B.M.) 

Durwin, Joseph: Coulrophobia and the Trickster. In: Trickster's Way, 3/1. 4. cikk ( The Berkeley Electronic Press, 2004)

1 Porondon: a cirkusz – A cirkuszkutatás helyzete 2012-ben; lásd: http://cirkusz.wix.com/porondonacirkusz